Seks vil prekvalifiseres

Seks vil prekvalifiseres

Seks selskaper har søkt om såkalt prekvalifisering som lisenseiere på norsk sokkel.

For å drive petroleumsvirksomhet i Norge, kreves det godkjenning som rettighetshaver eller operatør. Ved å søke om prekvalifisering, ber selskapene myndighetene vurdere om de oppfyller kravene som stilles, skriver Bergens Tidende.
Bergensinvestor Trond Mohn er en av dem som står bak M Vest Energy, som er blant søkerne.
– M Vest Energy har overtatt innmaten i Atlantic Petroleum. Det nye selskapet skal primært videreføre aktiviteten knyttet til sju letelisenser som Atlantic eide, forklarer daglig leder Jonny Hesthammer.
De øvrige søkerne er ProRes E & P, Antares Norge, Dyas BV, NCS E & P og det delstatlige japanske Japex.
I tillegg har fire selskaper som allerede er godkjente lisenseiere – Wellesley, Kufpec, Origo Exploration og Petrolia Norway – søkt om å bli godkjent som operatører.
Saken er opprinnelig publisert av enerWe.no

Older Post
X