Selvpining er nytteløstÅ stanse norsk oljeproduksjon vil kun ha som effekt å øke produksjonen av annen olje som har større utslipp enn den norske. Foto: Halfdan Carstens

Selvpining er nytteløst

Reduksjon i norsk oljeproduksjon vil kun føre til at andre land produserer mer, hevder IEAs markedssjef.

«Det eneste som vil skje dersom Norge begrenser oljeproduksjonen, er at noen andre vil ta over, mener oljetopp Neil Atkinson,» skriver nettavsien.no.

Atkinson er Head of the Oil Markets Division for IEA.

Les også: «The world’s cleanest production»

«Det jeg kan si, er at det er press i mange land til å flytte over til et lavkarbonsamfunn, noe som vil innebære lavere oljeproduksjon. Samtidig vet vi at oljeetterspørselen vil vokse i den overskuelige fremtiden,» sier Atkinson til avisen.

Selv om IEA tror at olje som drivstoff til biler kommer til å nå toppen i løpet av 2020-årene, vil petrokjemisk industri, lastebiler, fly og skip sørge for at etterspørselen etter olje vil fortsette å øke. Omtrent hele veksten vil komme fra utviklingslandene, mener IEA i følgen Nettavisen.

Les også: Verdens energiforbruk øker

Bli oppdatert på den teknologiske utviklingen: NCS-Exploration, 21.-22. mai, Fornebu

 

 

X