Verdens energiforbruk økerIngen energibærer øker mer enn gass. Her ser vi gass som brennes på Svalbard. Foto: Geir Ove Titlestad

Verdens energiforbruk øker

Den globale veksten i energiforbruk var i fjor på hele 2,3 prosent. Nesten halvparten av økningen - 45 prosent - ble dekket av gass.

Energiforbruket har ikke økt raskere på ti år, skriver IEA. Veksten, mener byrået, drives av god verdensøkonomi, samt store behov for både oppvarming og avkjøling.

Mens gass stod for 45 prosent av økningen, stod fossile brensler (olje, kull, gass) totalt for 70 prosent av økningen i verdens energiforbruk i fjor. Oljeforbruket økte med 1,3 prosent i 2018. Mye av økningen skyldes større petrokjemisk produksjon. Gassforbruket økte med hele 4,7 prosent, mens kullforbruket økte med 0,7 prosent i 2018. Økningen i fornybar energi (sol, vind, vannkraft, biobrensel) var på 4 prosent.

Produksjonen av fornybar energi vokste også, og veksten i produksjon av solenergi var på hele 31 prosent. Det var likevel ikke nok (!) til å dekke økningen i elektrisistetsforbruket. Dermed ble det også et større press på kullforbruket.

Årlig endring i energiforbruk fra 2011 til 2018. Oljeforbruket økte i fjor med 1,3 prosent.

NCS Exploration – Recent Advances in Exploration Technology, Fornebu (Oslo), May 21-22

Utslippene øker

Konsekvensen av at energiforbruket øker er at også CO2-utslippene med 1,7 prosent i fjor. De globale utslippene var således oppe i 33 milliarder tonn (33 Gigatonn). Kull – med totale utslipp på 10 gigatonn – stod for 1/3 av økningen.

I rene tall var økningen i utslipp i 2018 på 560 millioner tonn. Til sammenligning er Norges totale utslipp på ca. 50 millioner tonn i året.

NCS Exploration, May 21-22

DERISKING THE PETROLEUM SYSTEM:

HOW TO INTEGRATE TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE WORKFLOW

Moderators: Idar Horstad, Spectrum, Daniel Stoddart, GeoEight, Rolando de Primio, Lundin Norway

X