Tar del i dugnaden Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Equinor

Tar del i dugnaden

Regjeringen varsler at norsk oljeproduksjon skal reduseres fra 1. juni og ut året. I tillegg ventes det lavere produksjon fra felter som utsetter produksjonsstart til 2021.

Onsdag kveld meldte regjeringen at Norge skal ta del i kuttene i oljeproduksjonen på linje med Opec+- og flere andre oljeproduserende land.

Bakgrunnen er det kraftige globale fallet i etterspørselen etter olje som følge av smittevernstiltakene som videre har ført til svært lave oljepriser.

Kutter 250 000 fat per dag i juni

Tina Bru. Foto: Regjeringen

– Vi står nå overfor en ekstraordinær situasjon i oljemarkedet. Både produsenter og brukere av olje er tjent med et stabilt marked. Vi har tidligere sagt at vi vil vurdere et kutt i Norge dersom flere store produsentland kutter tilstrekkelig. Regjeringens beslutning om å kutte i norsk oljeproduksjon er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser, sier olje- og energiminister Tina Bru (H)

-Vi vil kutte norsk oljeproduksjon med 250 000 fat per dag i juni, og med 134 000 fat per dag i andre halvår. I tillegg vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021. Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300 000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, fortsetter Bru.

Fortsatt overskudd

Analysebyrået Rystad Energy anslår at etterspørselen i april måned vil falle med 28 millioner fat per dag fra ca. 100 millioner fat per dag før koronapandemien. De ser imidlertid en relativt rask innhenting, og for mai måned er den estimerte etterspørselen ca. 20 millioner fat under pre-koronaanslag.

Gjennomsnittlig etterspørsel for 2020 anslås til 88,8 millioner fat per dag, en nedgang på 10,8 prosent fra 2019.

Fallet i den globale oljeproduksjonen, inkludert kuttene fra Opec+ og andre oljeeksporterende land, er midlertid mye lavere enn fallet i etterspørselen, noe som innebærer en overproduksjon av olje. Dette fyller raskt opp de globale oljelagrene som ifølge Rystad kan være fulle i mai.

Kuttet på norsk sokkel vil kun omfatte oljefelter og skal fordeles rettferdig på felt og selskaper. I praksis betyr dette en begrensning i produksjonen for de selskapene som har eierandeler i feltene.

Gassproduksjonen omfattes altså ikke av begrensningene.

I tillegg til de varslede kuttene, skriver regjeringen videre at produksjonen fra norsk sokkel blir lavere enn tidligere prognoser har anslått, da flere oljefelt som skulle starte i 2020 nå er forsinket til 2021. Totalt utgjør det 166 000 fat per dag i desember i år.

Pressemelding regjeringen

X