Ingen suksess i Barentshavet

Ingen suksess i Barentshavet

Et lenge planlagt boreprogram med et stort antall brønner ga nedslående resultater for Statoil. Og Norge.

Statoil har fullført det omfattende leteprogrammet for 2013-2014 i Barentshavet. Antallet brønner boret i kampanjen utgjør ti prosent av alle letebrønner som er boret i Barentshavet siden åpningen i 1980, i følge selskapet.

– Vi har gjort færre drivverdige funn enn vi hadde håpet på, medgir Irene Rummelhoff, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel.

– Leting i Barentshavet er ikke en sprint, men en maraton. Det krever evne til å tenke langsiktig, vi må ha utholdenhet og sikre systematisk oppbygging av kunnskap. Jeg ser på vårt leteprogram i 2013-2014 som en viktig byggestein for den framtidige letevirksomheten i Barentshavet, sier letedirektøren.

Leteprogrammet startet med fem brønner i nærheten av Johan Castberg. Hensikten var å avklare oljepotensialet i området. Men av de fem brønnene som er boret, er det bare to som har ført til oljefunn. Statoil anslår de samlede volumene i Drivis til å være i størrelsesorden 44-63 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.), hvorav 42-54 millioner fat er olje. I Skavl tror Statoil det er mellom 20 og 50 millioner fat utvinnbar olje.

De tre brønnene som ble boret i Hoop-området bekrefter et fungerende petroleumssystem, men Statoil har, i henhold til sine egne vurderinger, ikke forstått hvordan oljen migrerer innenfor denne geologiske provinsen. Ingen av brønnene påviste kommersielle mengder med hverken olje eller gass.

Den siste delen av leteprogrammet gikk ut på å øke forståelsen av petroleumspotensialet i andre områder av Barentshavet: Finnmarksplattformen, Bjørnøyabassenget og Nordkappbassenget. Statoil testet en rekke nye geologiske letemodeller, og Pingvin-brønnen nordvest for Johan Castberg bekreftet en ny letemodell i et nytt og uutforsket område av Barentshavet. Ingen av de tre brønnene ga imidlertid kommersielle mengder med hydrokarboner.

– Vårt hovedfokus neste år vil være på å analysere de store datamengdene vi har samlet inn, tolke 3D-data fra seismikkinnsamling i Barentshavet sørøst, og beslutte veien videre i Barentshavet. Vi kommer også til å jobbe hardt for å levere en sterk søknad i 23. konsesjonsrunde, sier Irene Rummelhoff.

I høst har Lundin derimot funnet olje i senpaleozoiske karbonater på Lopphøgda. Gåten i Barentshavet er tydeligvis ikke løst.

Statoil letebrønner i Barentshavet Statoils letekampanje i 2013-2014 med 11 brønner ga magert resultat. Det ble kun gjort to små funn av olje. © Statoil

Statoil letebrønner i Barentshavet
Statoils letekampanje i 2013-2014 med 11 brønner ga magert resultat. Det ble kun gjort to små funn av olje.
© Statoil

X