Forventet funn på Hanssen

Basert på CSEM-data predikerte Jonny Hesthammer i Atlantic Petroleum et lite funn på Hanssen-prospektet i Barenshavet. Det ble innertier.

– Det ble innertier fordi jeg forventet et pent lite tilleggsfunn, men mye mindre enn hovedfunnet, fordi EM anomalien var vesentlig mindre, sier Jonny Hesthammer, adm. dir.  i Atlantic Petroleum og professor ved Universitetet i Bergen.

EM anomalien er ca. en fjerdedel av den som representerer hovedfunnet i lisensen. OD sier at brønnen har funnet 30 millioner fat o.e., mens det opprinnelig Wisting-funnet fant 113 millioner fat o.e. Og da er vi omtrent på en fjerdel.

–  Dette viser jo nokså tydelig at EM-data kan brukes til å si noe om størrelsen på et funn, fremholder Jonny Hesthammer.

Les historien her

X