Tørt. Som forventet.

Tørt. Som forventet.

Equinor fant verken olje eller gass på 7219/9-3 Mist-prospektet i Barentshavet. Resultatet er helt i tråd med hva EMGS forutså basert på EM-data.

Brønnen ble boret 25 kilometer sør for Johan Castberg-feltet på overgangen mellom Polheim sub-plattform og Bjørnøyrenna forkastningskompleks.

Den primære hensikten var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre trias til nedre jura (Tubåenformasjonen), skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Sekundært letemål var å samle inn data for å forbedre forståelsen av mulige reservoarbergarter i øvre trias (deler av Fruholmenformasjonen).

Men til tross for at brønnen boret gjennom flere gode reservoarsoner, er den tørr.

Dette er helt i tråd med hva EMGS sa i forkant av boringen (geo365.no: Borer tørt – igjen?).

Merk forskjellen i EM-respons på funnet 7220/7-1 (Havis) og 7219/9-1 (Mist). (c) EMGS

I sin analyse skrev Lodve Berre at «we see no potential for significant hydrocarbon volumes».

EMGS hadde – dessverre for Equinor og Norge – rett.

Dette er den andre tørre brønnen i Barentshavet i år, og den andre hvor det heller ikke er noen EM-anomali som skulle indikere et funn (geo365.no: «Sandia var tørr«).

 

Korrelasjon mellom EM-respons og funnvolumer på norsk sokkel. (c) EMGS

X