Trenger vi å lete etter olje? Oljelering utenfor Vesterålen er ikke lenger aktuell politikk. Men det er ingen grunn til å slutte å lete andre steder på norsk sokkel. Foto: Halfdan Carstens

Trenger vi å lete etter olje?

Norsk olje er bra for Norge og for verden. Noe å tenke på for alle dem som av idealistiske grunner vil slutte å lete.

Ifølge Oljedirektoratets Ressursrapport 2019, var landets gjenværende oljereserver ved utgangen av fjoråret 7,4 milliarder fat. Totalt 69 felt var med i oversikten fra OD, og Johan Sverdrup var (er) med 2,5 milliarder fat i reserver det suverent største.

OD definerer felt som har mindre enn 95 millioner utvinnbar olje som «små felt» (geo365.no: «Et stort felt (?)»), og hele 56 produserende oljefelt har reserver som er mindre enn 100 millioner fat.

Det er blant annet i dette perspektivet vi må se de små funnene som har blitt gjort på norsk sokkel i år (geo365.no: «Equinor med nytt oljefunn»).

Den daglige oljeproduksjonen fra norsk sokkel er i høst ca. 1,6 millioner fat olje, men raskt økende så snart Johan Sverdrup produserer for fullt. La oss derfor for enkelhets skyld si at Norge produserer 2 millioner fat olje per dag.

Med produksjon og forbruk 365 dager i året holder da våre oljereserver til drøyt ti år. Hvis kun norsk olje skulle gå til verdens forbruk (snart 100 millioner fat per dag), ville vi kunne fore menneskeheten i et par-tre måneder.

Men alle reservoargeologer vet at produksjonen ikke vil holde seg konstant inntil reservoaret er tomt. Produksjonen avtar gradvis inntil feltet kommer inn i det som kalles «haleproduksjonen». Derfor vil Norge være en oljeprodusent i enda mange, mange år.

Hvis vi derimot slutter å lete, vil ikke reservene øke. Da kan vi planlegge en sakte nedstengning av norsk sokkel med alle de konsekvensene det måtte ha for arbeidsplasser, inntekter, teknologiutvikling og – ikke minst – en uomtvistelig (!) økning i verdens utslipp av CO2, både fordi norsk olje (og gass) vil måtte erstattes av kull, og fordi norsk oljeproduksjon er renere enn verdens gjennomsnitt.

Et første avbøtende tiltak vil være å kutte subsidiene til Tesla-kjørerne. Det neste vil være å kutte i eldreomsorgen. Deretter må vi bygge vindmøller og utrydde hubrobestanden. Et annet godt tiltak ville være å innføre lakseskatt etter samme prinsipp som petroleumsnæringen.

God helg!

At NCS Exploration Strategy, November 20-21 in Stavanger, Torgeir Stordal, exploration director NPD, will give a talk entitled “Strategic themes for a maturing NCS”.

REGISTRATION

Torgeir Stordal tilrådte som letedirektør i Oljedirektoratet 1. september 2017. Han kan med god rett kalle seg både geolog og geofysiker, og gjennom Shells jobbrotasjon har han blitt familiær med hele oppstrømskjeden. Foto: Halfdan Carstens

X