Klokkertro på funnEn sterk EM-anomali på Blåmann-prospektet ga håp om et kommersielt funn. Nå kan det se ut til at EM-responsen må forklares med annet enn resistive hydrokarbonlag (c) EM: EMGS; (c) Seismikk: TGS

Klokkertro på funn

Prospektet har en framtredende EM-anomali, og de fleste som deltar i WellBet tror det vil bli gjort et kommersielt funn.

Statoil har spuddet 7121/-8-1. Prospektet har jura sandsteiner i en forkastningsblokk som hovedmål og har fått navnet Blåmann. Blåmann ligger midt mellom Snøhvit-feltet inordvest og Goliat-feltet i sørøst.
Legg merke til den sterke EM-anomalien. Med referanse til den klare korrelasjonen mellom EM og kommersielle funn som er vist i Barentshavet (GEO 03/2014; «Forventer funn«, «En slående sammenheng», «De 3 skuffelsene i Barentshavet«), er det all grunn til å tro at det også her vil bli gjort et kommersielt funn.
GEO 06/2013: Oljefunn som bestilt
Pål Gabrielsen i EMGS presenterte funnet på NCS Exploration i mai, og han la ikke skjul på at han har usvikelig tro på et funn. Og ikke nok med det, den sterke anomalien antyder at funnet kan være stort. Vi kan bare undre oss over at prospektet ikke har blitt boret før, etter som det ligger midt i en olje- og gassprovins.
Brønnen ligger på Geonova WellBet, og så langt tror de aller fleste tror det vil bli et funn. Et flertall tror også det vli bli et kommersielt funn.

Kartografi: NPD

Newer Post
Older Post
X