– Vi må bli flinkere!

– Vi må bli flinkere!

Geologene finner reservoar i massevis. Men ofte uten olje og gass. Altså må de bli flinkere til å forstå kildebergartene og migrasjon, eller "charge".

Av letebrønnene boret på norsk sokkel de siste ti årene har 42% blitt klassifisert som tørre. Men statistikken viser at 93 prosent (!) av disse brønnene påviste reservoarbergarter.
– Ut ifra dette virker det som vi er gode på prediksjon av reservoar, men at vi kan bli bedre på prediksjon av charge, sier Jon Halvard Pedersen i Lundin Norway.
Derfor har han sagt seg villig til å utdype problemstillingen, og for konferansen Recent Discoveries 2016 den 11. og 12. mai på Fornebu har han satt sammen en egen sesjon som han kaller Charge prediction and risking: what are the challenges?.
Sesjonen inneholder presentasjoner fra Lundin, Migris, Statoil og Shell.
– Den vil gi innsikt i hvordan vi modellerer og risker hydrokarbonmigrasjon, med eksempler fra blant annet Johan Castberg-området, og etter presentasjonene vil det bli paneldebatt der også konferansedeltakerne vil få anledning til å stille spørsmål, forteller Pedersen.

 

X