Wintershall med gassfunnKartografi: NPD

Wintershall med gassfunn

Funnet er på mellom 7 og 19 milliarder standard kubikkmeter fordelt på tre ulike sandsteinsoner i Springarformasjonen.

Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6604/5-1, Balderbrå. Brønnen er boret om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet.
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Brønn 6604/5-1 påtraff tre brutto gasskolonner på til sammen om lag 190 meter, hvorav reservoaret er på 90 meter fordelt på tre ulike sandsteinsoner i Springarformasjonen med hovedsakelig moderat til dårlig reservoarkvalitet. Ingen gass/vann-kontakt ble påtruffet i brønnen.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 7 og 19 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbart kondensat. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging.
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 894. Brønn 6604/5-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3819 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

 

X