"En gledens dag"

"En gledens dag"

På styremøte i juni besluttet Universitetet i Oslo å bevilge penger til rehabilitering av det stengte museumsbygget.

Universitetet i Oslo besluttet i et styremøte i juni å bevilge penger til rehabilitering av det stengte museumsbygget W.C. Brøggers hus ved Naturhistorisk museum på Tøyen.
– En gledens dag, sa Tone Lindheim, direktør for Naturhistorisk museum (NHM).
Investeringen er på totalt 329 millioner kroner i tidsrommet 2016-2019.
I tillegg er det behov for investeringer i utstillinger hvor anslaget er 90 mill. kroner i perioden 2017-2019.
Forholdene for de vitenskapelige samlingene ved NHM har blitt kritisert av Riksrevisjonen i to rapporter fra 2003 og 2008. Fra 2010 har det derfor vært arbeidet med å innrede tilfredsstillende magasiner i et tidligere fabrikkbygg på Økern i Oslo.
Etter rehabiliteringen vil det meste av Brøggers hus, tidligere kjent som Geologisk museum, være viet til formidlingsformål, også tredje og fjerde etasje og kjelleren. Disse arealene har vært stengt for publikum helt fra åpningen i 1920.
Les også Et museum i støpeskjeen.

X