"Sk(r)ivebom fra Carstens"Instituttleder Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, håper på en økning i søkertallene til petroleumsfag i år. Foto: Ronny Setså

"Sk(r)ivebom fra Carstens"

Våre studenter har en så omfattende og attraktiv bakgrunn at de som oftest får jobb, skriver instituttleder Egil Tjåland.

I ett innlegg 16.04 på geo365.no (Lurer ungdommen) skriver Halfdan Carstens at jeg «..leder i verste fall ungdom inn på et studium som gir svært få jobber».
Dette kan ikke bli stående uimotsagt.
NTNUs samfunnsoppdrag er å få frem nye dyktige kandidater til næringslivet – mitt ansvar, som instituttleder for geovitenskap og petroleum, er blant annet å sørge for at oljeindustrien får de beste kandidatene med kunnskap som skal bidra til å utvikle næringen videre. Dette er en oppgave vi tar svært alvorlig.
Carstens peker på at oljeindustrien går i sykler, og at verden vil trenge norsk olje og gass i mange tiår fremover. Det er vi helt enige i. Vi vet også at vi har en aldrende arbeidstokk i bransjen, og vi må levere dyktige kandidater med ny kunnskap som kan ta over når disse når pensjonsalderen.
I NHOs kompetansebarometer for 2017 viser tallene for landsforeningen Norsk olje og gass at 54 % av medlemsbedriftene melder om udekket kompetansebehov. Her finner vi de bedriftene som er mest direkte berørt av oljeprisfallet, og hvor mange bedrifter har gjennomført store nedbemanninger og permitteringer de siste årene. I 2016 ga dette utslag i en halvering i graden av udekket kompetansebehov sammenliknet med nivået fra tidligere. I 2017 var nivået tilbake på samme nivå som i 2014 og 2015, hvilket indikerer at et flertall av olje- og gassbedriftene melder om behov for mer kompetanse.
NHOs kompetansebarometer oppgir bedriftene i landsforeningen Norsk olje og gass at de har behov for følgende utdanninger de neste fem årene doktorgrad 23%, mastergrad 71% og bachelorgrad 64% – og det er her NTNU kommer inn.
Vi lytter til behovet industri og næringsliv har for fremtiden og endrer utdanningen deretter – en geolog i 2023 vil ha en annen kompetanse enn det en ferdigutdannet geolog hadde i 2003. Ikke minst vil kunnskap innen digitalisering gjøre de nye geologene attraktive i arbeidsmarkedet.
Carstens viser til «ungdommene som i flere år har vært arbeidsløse – direkte fra studier…» Her må Carsens gjerne vise til statistikk – for dette er ikke noe vi ved NTNU kjenner oss igjen i. Det er svært få av våre studenter som ikke er i jobb etter kort tid. Kanskje får de ikke drømmejobben på første forsøk, men våre studenter har en så omfattende og attraktiv bakgrunn at de som oftest får jobb uansett.
Carstens påstander om at jeg prøver å lure ungdommen inn i arbeidsløshet faller på steingrunn – man burde kunne forvente mer dokumentasjon og innsikt av en redaktør før han kommer med så graverende påstander som blir fremmet i dette tilfellet.
EGIL TJÅLAND
Institutt for geovitenskap og petroleum

X