Ekspertutvalg har funnet årsaken til skredet i GjerdrumFoto: Jaran Wasrud/NVE

Ekspertutvalg har funnet årsaken til skredet i Gjerdrum

29. september kommer rapporten om kvikkleireskredet i Gjerdrum. Granskningsleder Inge Ryan opplyser at de har funnet årsaken.

Til Aftenposten sier Inge Ryan at utvalget har funnet årsaken til skredet. Hva som ligger i dette vil først bli kjent når utvalget legger frem sin rapport nummer én. Dette skjer 29. september.

Les på GEO365: Arbeidsgruppe med tre geofageksperter

Formelt er det Olje- og energidepartementet som står som oppdragsgiver for ekspertutvalget.

Her opplyser kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad at rapporten om årsaken til raset vil bli lagt frem i Gjerdrum førstkommende onsdag og overført digitalt.

Les på GEO365: Sikring har høyeste prioritet

Ti mennesker mistet livet i kvikkleireskredet i Gjerdrum på Romerike rett før nyttår 2020.

Til sammen over 30 boenheter ble tatt av skredet, som gikk vest for fylkesvei 120 nær Gjerdrum aldershjem. Deler av tettstedet Ask i Gjerdrum ble evakuert. Siden har et ekspertutvalg arbeidet med å finne årsaken til at skredet ble utløst. Utvalget skal også foreslå tiltak for å hindre fremtidige leirskred.

Ekspertutvalget arbeider videre med rapport nummer to, som skal handle om forebyggende tiltak mot fremtidige ras. Den kommer ifølge Inge Ryan i januar 2022.

Les på GEO365: Mener bekkeerosjon kan være skredårsak

X