Rogfast på vent

Usikkerheten og risikoen ved hele prosjektet er større enn tidligere antatt. Derfor skal Statens vegvesen foreta en omfattende gjennomgang.

Det startet med at Statens vegvesen avlyste den første av tre tunnelkontrakter (tunnelarmen ut til Kvitsøy) på prosjektet E39 Rogfast fordi tilbudet fra entreprenørene var vesentlig dyrere enn forventet, ifølge en pressemelding fra samferdselsdepartementet.

Regjeringen la den 5. april 2017 frem forslag om utbygging og finansiering av prosjektet E39 Rogfast i Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner i Rogaland for Stortinget. Arbeidet med tunnlen er godt i gang. Det ble startet opp allerede i 4. januar 2018Første Rogfast-salven avfyrt«)

Nå mener Statens vegvesen at usikkerheten og risikoen ved hele prosjektet er større enn tidligere antatt, og at hele prosjektet kan bli vesentlig dyrere enn det eksisterende anslaget.

Men ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale er det ingen tvil om at prosjektet skal gjennomføres.

– E39 Rogfast er et viktig prosjekt for å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på Vestlandet, og skal bygges. Statens vegvesen skal derfor snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader slik at prosjektet kan gjennomføres, sier han.

Rogfast er et unikt prosjekt som overgår alle norske undersjøiske tunnelprosjekt med god margin med tanke på tunnellengde, dybde under havet og kompleksitet. Prosjektet innebærer bygging av det som vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel når den etter planen står ferdig til bruk i 2027. Ikke nok med det. Den vil også bli verdens lengste veitunnel. Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane med 24,5 km vil bli degradert til andreplass. (GEO 02/2019: «Krevende tunnelprosjekt»).

– Statens vegvesen skal nå arbeide for å finne løsninger som kan kutte i kostnadene i prosjektet. Det viktige for oss er å bygge Rogfast slik at folk og næringsliv får en enklere og tryggere hverdag. Da skal ingenting være uprøvd, sier samferdselsministeren.

«Vegvesenets månelanding»

Rogfast E39 knytter sammen Rogaland nord og sør for Boknafjorden, og tunnelen er tenkt som første skritt på veien mot ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Hensikten er å skape en sterk vestlandsregion, og Rogfast skal alene redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med 40 minutter. Dybdeprofilet viser at det langs hele traseen er minst 50 meter fjell mellom tunnelen og havbunnen. Tunnelens dypeste punkt vil ligge bortimot 400 meter underhavoverflaten. Den eksisterende verdensrekorden, som holdes av Ryfast, blir da slått med mer enn 100 meter.

Kartografi: Statens vegvesen

 

 

X