Author: Halfdan Carstens

1 2 3 4 129 20 / 1283 POSTS
“Uomtvistelig kritt alder”

“Uomtvistelig kritt alder”

Mange geologer stiller seg tvilende til at kritt skifre kan være kildebergart i Møre- og Vøringbassenget. Men "harde data" viser at de må være oppmerk [...]
Negativ EM-anomali gir tørr brønn

Negativ EM-anomali gir tørr brønn

I Barentshavet er det så langt ikke gjort et eneste, ordentlig funn i sandsteinsreservoarer uten at prospektet er assosiert med en EM-anomali. [...]
Livsfarlig å ferdes på Vestlandet

Livsfarlig å ferdes på Vestlandet

De norske veiene er langt fra trygge. Det vet vestlendingene det meste om, og alle vi andre bør holde oss langt unna når det er meldt store nedbørsmen [...]
«Grønn svada»

«Grønn svada»

Det grønne skiftet kan bli en kostbar lek for særinteresser, uten reelt innhold, skriver Ola Borten Moe på ytring.no [...]
25 år uten gjennombrudd

25 år uten gjennombrudd

Flere funn til tross, Norskehavet har så langt vært en skuffelse. Men med tanke på at det er boret få brønner i et område som er like stort som norsk [...]
Da «syndfloden» rammet Østlandet

Da «syndfloden» rammet Østlandet

På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannskillet og det som var igjen av innlandsisen. Da isd [...]
På dypt vann og langt vest

På dypt vann og langt vest

Med mengder av nye data har geologene blitt mer optimistiske og tror nå det er gode muligheter for store olje- og gassfunn i både Møre- og Vøringbasse [...]
Vil bli verdensledende

Vil bli verdensledende

Med status som et SFI-senter skal Norges ledende posisjon innen utforskningsgeofysikk benyttes til å bringe oljebasert geofysikk inn i en ny blå økono [...]
Betinget optimisme

Betinget optimisme

Med oljefunn i fem intervaller ble undersøkelsesbrønnen vest for Balder en suksess for det ungarske oljeselskapet MOL. [...]
Nødvendig for det grønne skiftet

Nødvendig for det grønne skiftet

Dyphavsmineraler vil kunne bli en viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. Derfor har regjeringen doblet årets innsats til kartlegging. [...]
1 2 3 4 129 20 / 1283 POSTS
X