Author: Halfdan Carstens

AvatarGeoPublishing AS

1 2 3 4 179 20 / 1781 POSTS
Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark

September 2021: Gjennom Reisadalen renner Reisaelva som gjennom millioner av år har skåret seg ned gjennom paleozoiske og prekambriske bergarter. [...]
ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen

ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen

Når verdens fremste eksperter innen fagfeltet dypvannsmineraler kommer til Bergen i oktober, blir konferansen om muligheter og utfordringer åpnet av I [...]
Følger forskningstokt i Norskehavet

Følger forskningstokt i Norskehavet

Et forskningstokt i regi av IODP vil frem til 6. oktober rapportere jevnlig til geofoskning.no sine lesere om det vitenskapelige arbeidet. [...]
Norge er et land i verden: Vi må tenke globalt

Norge er et land i verden: Vi må tenke globalt

Debatten om norsk oljepolitikk har fullstendig sporet av. Det er trist å se at billig retorikk overstyrer faktakunnskap og saklige argumenter. [...]
Tror på produksjon allerede i 2030

Tror på produksjon allerede i 2030

Det er nå det skjer, og norsk industri har med utgangspunkt i norske ressurser og norsk teknologi en unik sjanse til å bli med på et nytt industrieven [...]
«Greenflation» truer Det grønne skiftet

«Greenflation» truer Det grønne skiftet

Statlig pådriv og regulatoriske innstramninger kan føre til at prisen på overgangen til et grønnere samfunn øker formidabelt. [...]
Titandioksid (E171) kan være gentoksisk

Titandioksid (E171) kan være gentoksisk

Det hevder Vitenskapskomitéen for mat og miljø i Norge, men presiserer at dataene ikke gir grunnlag for å fastsette et trygt nivå for daglig inntak av [...]
Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark

August 2021: Fra Glittertinden 2452 meter over havet har du formidabel utsikt mot Trollsteineggje og Østre og Vestre Grjotbreen. [...]
Barentshavets siste skuffelse

Barentshavets siste skuffelse

Barentshavet sørøst lever ikke opp til forventningene. Etter det siste mislykkede forsøket på å finne olje og gass kan vi slå fast at det ikke har bli [...]
Trenden med små funn fortsetter

Trenden med små funn fortsetter

Det blir stadig gjort nye funn på norsk sokkel, men alle er små og er gjort i tilknytning til eksisterende felt. [...]
1 2 3 4 179 20 / 1781 POSTS
X