Author: Halfdan Carstens

AvatarGeoPublishing AS

1 2 3 4 5 179 30 / 1781 POSTS
Norsk naturstein står fjellstøtt

Norsk naturstein står fjellstøtt

Både ved avreise fra og ankomst til Oslo Lufthavn på Gardermoen finner vi fine eksempler på landets mest populære natursteiner. [...]
Stort område av Nordsjøen kan være oversett

Stort område av Nordsjøen kan være oversett

Oljedirektoratet har ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens kartlagt 350 reservoarintervaller med "oversette hydrokarboner". Det kan åpne opp [...]
Fant reservoar, men ikke olje

Fant reservoar, men ikke olje

Equinors wildcat midt i Stordbassenget var tørr. Spørsmålet blir da om dette er spikeren i kista for dette bassenget. [...]
«Kongens» til Tom Myran

«Kongens» til Tom Myran

Tom Myran har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for et livslangt arbeide for å forbedre helse, miljø og sikkerhet i bergindustrien. [...]
Sterk lokal støtte til Nussirs planer

Sterk lokal støtte til Nussirs planer

Nussir er endelig i gang med utbygging av gruven i Repparfjord. Men Natur og ungdom stritter imot pga. planen om sjødeponi. Lokalbefolkningen støtter [...]
Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark

Juli 2021: Det runde og «myke» fjellene i Rondane nasjonalpark består av hardføre bergarter dominert av kvartsitt. [...]
Fra 30 til 10 leteområder på kun 4 år

Fra 30 til 10 leteområder på kun 4 år

Equinor fokuserer den internasjonale letevirksomheten og vil neste år kun være aktiv i ni land. [...]
Nedtur for Norge

Nedtur for Norge

Interessen for å utforske olje- og gasspotensialet i umodne områder av norsk sokkel, og da spesielt Barentshavet, er på et minimum. Det går frem av sø [...]
Mulig kobbergruve på havbunnen

Mulig kobbergruve på havbunnen

Den gradvise overgangen til fornybar energi krever et stadig større innhugg i verdens mineralressurser. Nå står dyphavene for tur. Og Norge ligger lan [...]
El-bilene presser litiumproduksjonen

El-bilene presser litiumproduksjonen

Etterspørselen etter litium kan komme til å øke 40-gangen fra 2020 til 2040 om verden skal følge et scenario som oppfyller Paris-avtalens mål, ifølge [...]
1 2 3 4 5 179 30 / 1781 POSTS
X