Author: Halfdan Carstens

1 2 3 4 5 129 30 / 1283 POSTS
En bit av Amerika

En bit av Amerika

Et eksplosivt magmakammer av ordovicisk alder har skapt et spektakulært landskap på øya Møkster i Midthordland. [...]
Tror Spirit vil bore tørt

Tror Spirit vil bore tørt

Basert på analyse av egne data konkluderer EMGS med at Spirit Energys brønn "Sandia" i Barentshavet i beste fall vil gi et mindre funn. [...]
Stolte på AVO

Stolte på AVO

Da AVO-anomalier indikerte hydrokarboner, var dette avgjørende for Neptune Energys beslutning om å bore Grind-prospektet. [...]
Nytt «Klondyke» i Etiopia

Nytt «Klondyke» i Etiopia

Etter årelang leting kan det se ut som om noen tålmodige, norske gründere har avdekket en usedvanlig rik gullforekomst langt sørvest i Etiopia. [...]
Storsatsing på dypt vann

Storsatsing på dypt vann

Regjeringen dobler pengebruken på mineralleting til havs. Men glemmer at landbaserte ressurser kan komme raskere i produksjon. [...]
Felles Høstmøte!

Felles Høstmøte!

Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri har kommet til enighet om et felles Høstmøte i år. [...]
Både grønn og lønnsom

Både grønn og lønnsom

Vi må alle tenke nytt. I Stavanger er det noen som gjør tanker til virkelighet. Resultatet er et svært annerledes energiselskap. [...]
Ut på dypt vann

Ut på dypt vann

Regjeringen vil sette i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Ikke alle er enige i at det er riktig satsing. [...]
Ekspertisen glimrer med sitt fravær

Ekspertisen glimrer med sitt fravær

En avgått, 80 år gammel professor står fram som et forbilde for yngre kollegaer som har meldt seg ut av samfunnsdebatten. [...]
Oljealderen har en lang framtid

Oljealderen har en lang framtid

Vi lever fortsatt i steinalderen, og den vil aldri ta slutt. Det vil alltid være bruk for stein, mineraler og metaller, og endatil mer i fremtiden enn [...]
1 2 3 4 5 129 30 / 1283 POSTS
X