Author: Press Release

Avatar

1 2 3 4 5 62 30 / 612 POSTS
Satsar på kystnær kartlegging

Satsar på kystnær kartlegging

Regjeringa gjer framlegg om å løyve 13,8 millionar kroner i 2020 til eit prosjekt om kystnær kartlegging. [...]
Vurderer fysisk sikring

Vurderer fysisk sikring

NVE vurderer nå å etablere en sikringsvoll som sikrer bebyggelse og gårdsareal for et skred fra Veslemannen. [...]
Skipstunnelen blir billigere

Skipstunnelen blir billigere

I en ny rapport sannsynliggjør Kystverket at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler til i NTP. [...]
58 millioner kroner i støtte

58 millioner kroner i støtte

Nordic Mining har blitt tildelt EUR 5,9 millioner i støtte fra EUs Horizon 2020-program til videre utvikling av aluminataknologi. [...]
Rønnevik mottok St. Olavs Orden

Rønnevik mottok St. Olavs Orden

Geologen Hans Christen Rønnevik ble denne uken tildelt den høyest rangerte dekorasjonen man kan motta for sivil virksomhet i Norge. [...]
Folkemøte i Kvalsund

Folkemøte i Kvalsund

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltek måndag 8. april på folkemøte i Kvalsund om oppstart av koparutvinning i kommunen. [...]

Heder til Olav Markussen

Bergingeniør Olav Markussen utnevnes til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for den norske bergindustrien. [...]
Markerer avslutningen for MiA

Markerer avslutningen for MiA

Prosjektet "Mineraler for Alle" (MiA) har betydd økt digitalisering og effektivisering innen mineralbransjen. [...]
Utvinningstillatelse til gull i Finnmark

Utvinningstillatelse til gull i Finnmark

Arctic Minerals har fått tilltelse til å utvinne gull og kobber i Biedjovággi i Finnmark. [...]
Vil styrke Dirmin

Vil styrke Dirmin

Regjeringen foreslår økte bevilgninger for å «bistå mineralnæringen med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte». [...]
1 2 3 4 5 62 30 / 612 POSTS
X