Author: Njål Hagen

Avatar

1 2 3 4 9 20 / 87 POSTS
Nussir deler historien

Nussir deler historien

– Å bidra til å dokumentere historien er en naturlig del av vårt samfunnsansvar, sier finansdirektør Alexander Krogh i Nussir ASA. [...]
Horisont Energi søker om lisens for karbonlagring i Barentshavet 

Horisont Energi søker om lisens for karbonlagring i Barentshavet 

Etter interesse fra industrien utlyste Olje- og energidepartementet nylig to områder for søknader om lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.   [...]
Absolutt ingen tvil : Leting er lønnsomt! 

Absolutt ingen tvil : Leting er lønnsomt! 

Uavhengige analyser viser at vi får igjen flere ganger det beløpet som investeres i leting på norsk sokkel.   [...]
Bedre håndtering av jord og stein

Bedre håndtering av jord og stein

Ti etater går sammen om å anbefale tiltak og virkemidler for bedre utnytting og håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser. [...]
Kan redusere risiko for stort fjellskred i Stranda

Kan redusere risiko for stort fjellskred i Stranda

En ny rapport fra NVE beskriver hvordan risikoen for et stort skred fra fjellpartiet Åknes kan reduseres ved å drenere fjellpartiet for vann. [...]
En dag med geologi for alle

En dag med geologi for alle

Lørdag 11. september arrangerer Norsk Geologisk Forening årets Geologiens Dag. Dette er et stort, landsomfattende arrangement, der man kan få oppleve [...]
Akobo Minerals søker gullgruvelisens 

Akobo Minerals søker gullgruvelisens 

Etter mer enn ti år med letearbeid, sendte det norske selskapet nylig inn søknad om gruvedrift i Etiopia.  [...]
Sommerstudenter fikk bryne seg på bærekraftig ressursforvaltning

Sommerstudenter fikk bryne seg på bærekraftig ressursforvaltning

Denne sommeren har seks studenter fått bryne seg på problemstillinger innenfor bærekraftig ressursforvaltning hos Direktoratet for mineralforvaltning [...]
Taliban kontrollerer en av verdens største forekomster av litium 

Taliban kontrollerer en av verdens største forekomster av litium 

Taliban tok ikke bare kontroll over Kabul og den afghanske regjeringen 15. august. De fikk også tilgang til gigantiske forekomster av mineraler, noe s [...]
Vil løse store masse-utfordringer!

Vil løse store masse-utfordringer!

Svelviksand AS har planer om å starte med foredling av rene overskuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området. [...]
1 2 3 4 9 20 / 87 POSTS
X