Aksepterer tøffe vilkårAdm. dir. Øystein Rushfeldt i Nussir Foto: Halfdan Carstens

Aksepterer tøffe vilkår

Regjeringen har gitt driftskonsesjon, men hensynet til reindriften legger kostbare begrensninger på framtidig drift.

– Dette var en voldsom lettelse, sier Øystein Rushfeldt, adm. direktør i Nussir, på telefon fra Wales.

Tidlig torsdag morgen annonserte som kjent Nærings- og fiskeridepartementet at Nussir har fått driftskonsesjon for den planlagte kobbergruven i Kvalsund kommune i Finnmark (geo365.no: «Endelig ja til kobbergruve»).

– Vi hadde jo troen, og vi var egentlig aldri i tvil om at vi skulle få driftskonsesjon, men nå trenger vi ikke lenger leve i uvitenhet om hvilke vilkår myndighetene setter til driften.

De vilkårene som regjeringen har satt, relatert til hvordan gruven skal forholde seg til reindriften, er likevel et lite skår i gleden. Regjeringen krever full driftsstans på Ulveryggen mellom 1. mai og 15. juni, og lavere aktivitet i to perioder, i forkant og etterkant, fra 15. april til 30. april og fra 16. juni til 1.oktober (se «liste over avbøtende tiltak»).

– Dette blir en ganske tøff utfordring, og vi må gjøre noen vanskelige øvelser for å finne ut hvordan vi skal få økonomi i prosjektet, kommenterer Rushfeldt.

Et lite regnestykke

Norge har 2,7 millioner biler, og fem prosent av dem er elektriske. Hvis vi skal bytte ut alle de resterende fossildrevne bilene med elektriske biler, trengs (veldig) mye kobber.  Forekomsten i Repparfjord inneholder imidlertid så mye kobber at vi kan foreta en fullstendig utskiftning av bilparken i løpet av ti år bare ved å bruke denne ressursen.

Kilde: Øystein Rushfeldt, Nussir

Bra for lokalsamfunnet

Rushfeldt er raskt ute med å gi ros til Kvalsund kommune og lokalsamfunnet som har stått på i tolv år.

– Tre kommunestyrer og tre ordførere har stått på som bare juling, og nå har de endelig fått anerkjennelse for den jobben de har lagt ned. Det betyr mye for meg.

– Så jeg gratulerer Kvalsund med vedtaket og at de har fått gjennomslag for sitt ønske om nye arbeidsplasser, og det til tross for at de sitter svært langt og på motsatt ende av landet fra besluttende organer.

Tidligere har det gått fram at Kvalsund kan få tilført 150 arbeidsplasser, og det er mye i en kommune der folketallet har sunket og samfunnet har vært preget av fraflytning de senere årene.

Visjon om nullutslipp

Rushfeldt er for tiden i Wales i møte med SRK Consulting som jobber med et feasibilitystudie for Nussir.

– Vi har samlet all ekspertise i SRK før vi går i gang med siste del av studien.

– Det vi blant annet ser på om det er mulig å bygge en gruve med nullutslipp av klimagasser. Er det i det hele tatt reelt å gå ut med en slik ambisjon? spør bergingeniøren.

Om Nussir klarer dette vil det gi et viktig signal til hele gruveindustrien. Rushfeldt spekulerer derfor i om finnmarksgruven kan bli en foregangsbedrift for mange av verdens gruveselskaper.

Kort vei fram

Planen er at studien skal være ferdig på sensommeren, og i beste fall vil finansieringen komme på plass i løpet av høsten. Da vil arbeidet med å bygge gruven kunne komme i gang tidlig neste år.

Byggingen vil ta et par år, så det er ikke umulig at kobbergruven vil være i drift i løpet av 2022.

Nussir har endelig fått driftskonsesjon for forekomsten i Repparfjord. Stjernekampvinner Ella Marie Hætta Isaksen vil protestere med udemokratiske midler: «Jeg kommer til å lenke meg»

 

 

X