Ambisiøst og utfordrende miljøprosjekt Stacker og deler av området som skal ryddes. Foto: Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Ambisiøst og utfordrende miljøprosjekt

Hæhre Entreprenør har vunnet kontrakt i neste fase av opprydningen etter gruvedriften i Svea på Svalbard.

Store Norske har inngått en intensjonsavtale med Hæhre Entreprenør som entreprenør for gjennomføring Svea Fase 2A hvor veier og infrastruktur direkte knyttet til Svea Nord gruve skal fjernes.

– Dette er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi rydder opp etter over 100 års gruvedrift, fjerner og sikrer forurensning i grunn, og sikrer at naturlige prosesser kan overta og tilbakeføre området til naturlig tilstand, sier leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli i en pressemelding.

Hæhre har nylig avsluttet arbeidet med opprydning knyttet til Lunckefjell.

– Da passer det meget bra å frakte maskiner og utstyr over fjellet og fortsette med samme typer arbeider på Höganäsbreen.

Prosjektleder Audhild Storbråten omtaler prosjektet som utfordrende fordi mye av arbeidet skal utføres på Höganäsbreen som har bratte isskråninger. Det skal utføres både maskinelle og manuelle arbeider på breen, og mye innsats skal legges i å få dette gjort på en trygg måte.

– I hovedsak innebærer det å gjennomføre arbeidene i riktig rekkefølge og ha gode og sikre anleggsveier, men også ha på plass det rette utstyret -som maskiner med påsveiste ispigger så de ikke sklir på breisen, utdyper Storbråten.

Hæhre Entreprenør AS vil umiddelbart gå i gang med planleggingen av arbeidet. Entreprenøren planlegger å ferdigstille det meste av arbeidene i 2020 med noe supplerende arbeid og ferdigstillelse av Fase 2A høsten 2021.

Avtalen omfatter fjerning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord og har en verdi på rundt 100 millioner kroner.

Fase 2A er en del av Miljøprosjekt Svea og Luckefjell som går ut på å rydde opp etter gruvedrift i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Det har vært gruveaktivitet i Svea i over 100 år. Prosjektet anslås å totalt koste 2,5 milliarder kroner.

X