Gull gir fortsatt god avkastning Gullprisen steg med 18 prosent i fjor. Foto: Erik Stein, Pixabay.

Gull gir fortsatt god avkastning

Mens prisen på jern, edle metaller og kobber steg gjennom 2019, falt prisen på batterimetallene kobolt og litium.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) analyserer jevnlig utviklingen i metallpriser. Ganske nylig var analysen for 2019 klar. Her er et utvalg av kommentarene SGU har gitt.

Jernmalm økte

Prisen på jernmalm steg kraftig i løpet av første halvår, delvis på grunn av produksjonsstans hos det brasilianske gruveselskapet Vale i forbindelse med den alvorlige damulykken i Minas Gerais i januar 2019, delvis på grunn av tropiske stormer i Australia, som blant forårsaket stopp i malmtogtrafikken. Prisen nådde i juli sitt høydepunkt med 120 dollar per tonn. Vi må gå tilbake til midten av 2014 for å nå samme prisnivå. I løpet av andre halvår falt prisene da produksjonen startet igjen. Sist høst var prisene stort sett rundt 90 dollar per tonn.

Norge har to jernmalmgruver: Rana Gruber og Sydvaranger Gruve. Den siste kommer ventelig i drift i 2021.

geo365.no: Endelig ja til Sydvaranger.

Kobber steg

Verdien av basemetallene økte i begynnelsen av året og nådde en topp om våren. Oppgangen ser ut til å være en «rebound» fra 2018 da prisene falt kraftig. Rekylen var sterkest for kobber og sink. Prisøkningen på kobber skyldes også redusert kobberproduksjon i Chile.

Nussir AS ha planer om å åpne en kobbergruve i Finnmark.

geo365.no: Et endelig og ugjenkallelig ja.

Gull steg kraftig

Prisene på edle metaller steg kraftig i løpet av året: sølv med 15 prosent, gull med 18 prosent, platina med 21 prosent, mens palladium økte med hele 50 prosent. Prisveksten på gull skyldes bekymring for redusert global handel og amerikanske trusler om økte tollsatser. Både gull og de andre edelmetallene brukes i stor grad som finansielle investeringer i vanskelige tider.

Det finnes for tiden ingen gullgruver i Norge.

Batterimetaller falt

I 2019 falt prisen på kobolt, litium og vanadium med henholdsvis 30, 33 og 60 prosent. Årsaken er sammensatt: synkende subsidier, erstatninger, økt tilbud, reduserte lagre og handelskrig er mulige årsaker. Prisen på kobolt falt med 65 prosent siden toppen i april 2018. Halvparten av all kobolt brukes for legeringer i stålindustrien. Den andre halvparten blir brukt i batteribransjen. Prisnedgangen kan delvis forklares med at Kina prioriterte batterier med lang levetid til fordel for effektive batterier, noe som betyr mindre koboltinnhold i batteriene og dermed lavere etterspørsel. Prisfallet skyldes også fall i kinesisk støtte til produsenter av el-biler. I løpet av Sommeren 2019 steg prisen på kobolt med rundt 40 prosent. Årsaken var hovedsakelig at Glencore kunngjorde stengning av Mutanda-gruven i Kongo (DRC) for å balansere markedet. Andre gruver i landet har også redusert tilbudet av kobolt.

Blaafarveverket (1776-1808) var på 1800-tallet Norges største industribedrift og i en periode verdens største koboltprodusent. Glencore Nikkelverk i Kristiansand foredler i dag nikkel, kobber og kobolt basert på importerte råvarer.

geo365.no: Flere gruveturer på Blaafarveværket.

Litiumprisene har falt med 50 prosent siden midten av 2018. Årsaken er å finne i at tilbudet har økt mye raskere enn etterspørselen. Salget av elbiler har ikke økt så mye som forventet. Forbrukernes mistillit skyldes hovedsakelig elbilers begrensede rekkevidde, menetterspørselen forventes å ta seg opp i løpet av året.

Nordic Mining eier 18,5 prosent av Keliber OY i Finland som har planer om å utvinne litium.

 

X