Ja til Nussir i RepparfjordØystein Rushfeldt er administrerende direktør i Nussir ASA og har tatt på seg den formidable oppgaven med å få landets største kobberforekomst i drift. Men han er ikke imponert over Sametingets manglende respekt for innbyggerne og politikerne i Kvalsund, som etter en omfattende prosess har sagt ja til prosjektet. Foto: Halfdan Carstens

Ja til Nussir i Repparfjord

Gruveselskapet Nussir får denne uka tillatelse av Miljødirektoratet til bunn­deponi i Repparfjorden, skriver DN.

DN kan fortelle at miljødirektoratet, etter fire års saksbehandling, denne uken vil offentliggjøre at Nussir får utslippstillatelse både for gruven og for sjødeponiet.
Reguleringsplanen for gruven i Repparfjord ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014.
– Det er ekstremt gledelig og definitivt på høy tid, kommenterer Øystein Rushfeldt som var uvitende og blir servert nyheten av avisa.Miljødirektoratet vil ikke selv kommentere vedtaket som DN har fått tilgang til. Men DN har lest vedtaket og fått opplyst fra sentrale kilder at det trolig blir offentliggjort denne uken.
Miljødirektoratet har etter en «helhetlig vurdering» kommet til at gruven gir «forsvarlige miljømessige ulemper» og «betydelige inntekter» til samfunnet, skriver DN.
– Dette er tidenes julegave til Kvalsund kommune. Det betyr enormt. Jeg er nesten målløs. Dette er ekstremt viktig for folk her, sier ordføreren i Kvalsund, Terje Wikstrøm (Ap), som forteller at kommunen har utsatt vedtak om å bygge skoler og boliger i påvente av Miljødirektoratets vedtak.
Øystein Rushfeldt har tidligere gått ut og sagt at han er svært misfornøyd med saksbehandlingen i Miljødirektoratet og kaller det “ekstremt useriøst” at de ikke får ferdigbehandlet saken om deponering av gruveavfall i Repparfjord. Men, nå har det endelig skjedd, flere år på etterskudd.

Krever rask behandling.
Drømmer om 100 millioner tonn malm.

X