Slutt. Etter bare seks år

Slutt. Etter bare seks år

Etter å ha kjempet en lang kamp om videre finansiering kom onsdag meldingen om at Sydvaranger Gruve er konkurs.

Sydvaranger Gruve har lenge forsøkt å få på plass ny finansiering etter at jernmalmprisene har falt dramatisk siden 2011. Prisfallet har ført til at selskapet har hatt behov for refinansiering, og selv om kostnadene ved driften er betydelig redusert, har ikke prosessen med ny finansiering ført frem. Den svake kronekursen har også bidratt til konkursen.

Forhandlinger om refinansiering skal ha funnet sted til siste slutt, men nå ønsker ikke långivere, DNB og Innovasjon Norge å gå videre i forhandlingene med potensielle investorer. Dette skal være for å minke tapene sine.
DNB hadde egentlig gitt selskapet utsettelse på låneavdrag og frist til 15. desember med å skaffe nye investorer, isteden måtte de i dag begjære seg selv konkurs. Les hos dn.no: Bedritent av DNB

«Til tross for at potensielle investorer har vist en sterk interesse, så har våre långivere etter drøftelser på høyeste hold i DNB og Innovasjon Norge besluttet at en akseptabel løsning ikke vil bli funnet», heter det i orienteringen de ansatte fikk i dag.
I løpet av dagen ble selskapet satt under administrasjon av bostyrer.

GEO og geo365.no har fulgt fulgt Sydvaranger Gruve AS fra oppstarten i 2007, og spesielt i løpet av denne høsten. Du kan lese mer om Sydvaranger Gruve og bakgrunnen for konkursen i vårt arkiv:

GEO nr. 6/2008 – Sydvaranger – Ny oppstart etter 99 år
GEO nr. 6/2009 – Første skipslast i november

GEO nr. 5/2015 – Riktig mål – Feil middel

24. september 2015 – Fare for konkurs
4. oktober 2015 – For mye gråberg
9. oktober 2015 – Styrer mot konkurs

X