Tar Rana Gruber på børsDunderlandsdalen har flere store jernmalmforekomster. Foto: Rana Gruber

Tar Rana Gruber på børs

Siden LNS gikk inn på eiersiden i Rana Gruber i 2008, har gruveproduksjonen blitt blant de mest effektive i verden. Nå skal jernmalmselskapet børsnoteres.

Siden LNS gikk inn på eiersiden i Rana Gruber i 2008, har gruveproduksjonen blitt blant de mest effektive i verden. Nå skal jernmalmselskapet børsnoteres.

Den norske jernmalmprodusenten Rana Gruber opplyser i en pressemelding 11. februar at de vil søke om opptak på handelsplassen Euronext Growth i Oslo med første handelsdag tidlig i mars. Deretter er ambisjonen å komme seg inn på hovedlisten på Oslo Børs.

– Vi har en ledende posisjon med mer enn 200 års gruvedrifterfaring, en enorm ressursbase og med ambisjoner om å bli den første CO2-frie jernmalmprodusenten innen 2025, uttaler Gunnar Moe, administrerende direktør i selskapet.

– En børsnotering av Rana Gruber vil gi tilgang til en bredere aksjonærbase, samtidig som vi fortsatt vil ha en sterk nordnorsk kapitalforankring med LNS Mining som hovedeier, fortsetter han.

LNS (Leonhard Nilsen & Sønner) kom inn på eiersiden i 2008. Da var ikke Rana Gruber det samme solide selskapet som nå skal på børs.

– Vi så da et selskap som var preget av en gammel gruvekultur og nedslitt utstyr, men samtidig svært dyktige mennesker. Vi iverksatte store investeringer og organisatoriske endringer for å snu skuta, sa LNS-direktør Frode Nilsen i et foredrag under Tunneldagene 2020.

2008 var også året da jernmalmprisene gikk i kjelleren under finanskrisen. Rana Gruber tok en strategisk beslutning om å øke produksjonen betydelig for å øke effektiviteten og få ned enhetskostnadene. Et liknende grep be tatt nok en gang med fallende jernmalmpriser i 2012-2015.

Et av målene på effektivitet ved gruvene er inndrift per uke. I 2008 var inndriften 45-55 meter per uke. I 2020 var selskapet oppe i 350 meter i én uke, ifølge Nilsen.

– Vi er vant med å jobbe under krevende forhold med lave gehalter som andre selskaper kan klassifisere som gråstein. Dette har tvunget oss til å drive mer effektivt, og vi er blant de mest produktive i verden på tonn per ansatt, sa Frode Nilsen videre under foredraget.

Rana Gruber hadde i 2020 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat (EBITDA) på 677 millioner kroner.

Rana Gruber blir ved notering det eneste de facto operative gruveselskapet på børsen i Oslo. Børsnoterte Nordic Mining befinner seg i en utviklingsfase og jobber for tiden med en oppdatert endelig mulighetsstudie. Selskapet har indikert at utbygging kan starte i 2022, og vil pågå i to år.

Også den kommende kobberprodusenten Nussir har indikert en fremtidig børsnotering, men det foreligger ingen konkrete planer om dette per i dag.

X