Trykkspylt fasadesteinSteinen som vil pryde Nasjonalmuseet har varemerkebetegnelsen Oppdal Mørk Golan og hentes fra et brudd i Drivdalen sør for Oppdal. Her ser vi hvordan fasaden på Nasjonalmuseet vil ta seg ut når denne steine blir trykkspylt og får en ru overflate. I bakgrunnen skimter vi gamle Vestbanen som vil være nærmeste nabo til museet. Foto: Halfdan Carstens

Trykkspylt fasadestein

Nasjonalmuseet har allerede nådd bakkeplan, og det nærmer seg tiden da fasaden skal kles med skifer fra Oppdal.

Om ca. et år vil råbygget stå ferdig, men allerede i løpet av neste høst starter forblendingen av betongveggene. Da vil vi få en ide om hvordan fasaden på Nasjonalmuseet vil bli seende ut.
Statsbygg har imidlertid gitt oss en liten forsmak. Utenfor Mellomstasjonen på Vestbanen, Statsbyggs informasjonssenter for det nye praktbygget, er det reist en liten vegg som demonstrerer hvordan publikum vil oppleve yttersidene.
– Vi har valgt en annen finish på steinen enn det som opprinnelig var planlagt, forteller arkitekten, Klaus Schuwerk.
Klaus Schuwerk (GEO 02/2015; «Norsk stein mest sannsynlig») sier at det er helt vanlig i slike prosjekter at man gjør denne type endringer underveis. I dette tilfellet fører endringene heller ikke til noen kostnadsøkning.
– I stedet for å polere steinen, blir den nå «vannblåst» med høyt trykk slik at den blir ru, litt som sandpapir, i stedet for glatt.
Omtrent 22 000 kvadratmeter skal kles med skifer. Til arbeidet trengs rundt 50 mann som skal mure sammenhengende i ett år. Arbeidet starter høsten 2017, sier prosjektdirektør Steinar Støre i Statsbygg.
Skiferen til nasjonalmuseet blir levert av Oppdal Sten (GEO 07/2015; «Lav pris og fin stein»). Bedriften med hovedkontor midt i skiferbygda Oppdal har alliert seg med tyske Hoffmann Naturstein som står for saging og finish.

Klaus Schuwerk følger prosjektet tett og har hatt avgjørende innflytelse på skiferens finish. Resultatet fremkommer av et tett samarbeid med tyske Hoffmann Naturstein som står for saging og finish fra sin fabrikk i Tyskland. Foto: Halfdan Carstens

Klaus Schuwerk følger prosjektet tett og har hatt avgjørende innflytelse på skiferens finish. Resultatet fremkommer av et tett samarbeid med tyske Hoffmann Naturstein som står for saging og finish fra sin fabrikk i Tyskland.
Foto: Halfdan Carstens

X