Venter fortsatt på løsning Folldal Gruver. Foto: Esther Westerveld / Wikimedia Commons

Venter fortsatt på løsning

Tungmetaller renner fortsatt ut i elva Folla ved Folldal gruver. Staten ble pålagt å rydde opp for 15 år siden.

– Vi har vært tålmodige i 15 år. Men nå vil vi vite hva staten vil gjøre med forurensningen fra det gamle gruveanlegget i Folldal, sier AP-ordfører Kristin Langtjernet til nrk.no.

Folldal Gruver ble lagt ned i 1993 etter å ha vært i drift siden 1748.

Elva Folla, som renner ut fra det gamle gruveanlegget der kobber, svovel og sink ble tatt ut, er sterkt preget av driften. Ifølge nrk.no viser beregninger at det årlig renner ut 15 tonn kobber, 10 tonn sink, 200 tonn jern og 1 000 tonn sulfat. Resultatet er rødfargede elvebredder uten spor av fisk.

Ti år etter nedleggelsen ble Nærings- og handelsdepartementet pålagt av Statens forurensningstilsyn å ta grep. Departementet godtok det ikke og klaget, skriver nrk.no.

To år etter, i 2005, kom vedtaket fra Miljøverndepartementet; staten måtte stoppe forurensningen fra gruveanlegget.

Siden 2006 har Direktoratet for mineralforvaltning testet ulike miljøtiltak. Blant annet gjennomførte de et pilotprosjekt i 2014 der 100 tonn olivin ble dumpet i elva. Olivin kan absorbere tungmetaller. Men prosjektet ble i ettertid omtalt som «lite relevant» for rensing av elva.

Det foreligger fortsatt ikke en klar plan for hvordan elva skal renses.

Seksjonsleder i Hav- og Industriavdelingen ved Miljødirektoratet Harald Sørby sier til nrk.no at departementet har en utfordrende oppgave foran seg, og at den mest lovende metoden for å få fisken tilbake vil være en kombinasjon av tildekking av gruveavgangen og en kjemisk rensing av overvann.

Statsråd Iselin Nybø forteller til nrk.no at Riksantikvaren har varslet fredning av eiendommer i Follldal, og at dette vil få betydning for hvilke miljøtiltak som kan gjennomføres.

Les mer på nrk.no

X