Category: Bergindustri

1 2 3 4 100 20 / 998 POSTS
Gruveskam?

Gruveskam?

I 2019 er det full anledning til å skamme seg for nesten hva det skal være. Et godt år for alle med litt selvforakt. [...]
To er ett for mye

To er ett for mye

Bergingeniørmiljøet trenger bare ett Høstmøte. De to arrangørforeningene må rydde opp. [...]
Mer penger til direktoratet

Mer penger til direktoratet

For å redusere køene av konsesjonssøknader øker regjeringen bevilgningen til Direktoratet for minealforvaltning, skriver Norsk Bergindustri. [...]
Vi trenger fortsatt gruvedrift

Vi trenger fortsatt gruvedrift

Vi trenger gruvedrift, vi trenger mer resirkulering, vi trenger biologisk mangfold, og mange andre tiltak for å sikre menneskers velferd på jorda. [...]
Gjenvinning på dagsorden

Gjenvinning på dagsorden

Gruveavfall deponert på land kan være en utfordring, men også en ressurs, og foreningens årlige Høstmøte er en god arena for faglige diskusjoner. [...]
Titania søker etter utviklingsingeniør

Titania søker etter utviklingsingeniør

Titania AS søker ingeniør til utviklingsavdelingen på Titania med tiltredelse snarest mulig. [...]
Berglaboratoriet har åpnet

Berglaboratoriet har åpnet

Fredag 4.oktober ble det nye berglaboratoriet ved NTNU på 2600 kvadratmeter åpnet. [...]
Smart drift gir økt lønnsomhet

Smart drift gir økt lønnsomhet

Ved å fortelle gode historier fra bergindustrien søker Norsk Bergindustriforening å vise betydningen av å tenke annerledes. [...]
Ja – flere gruver er uunngåelig

Ja – flere gruver er uunngåelig

Men ikke alle er enig i påstanden om at Norge og Europa trenger flere gruver. [...]

Dette er Norges nasjonalgrunnstoff

Thorium har blitt kåret til Norges nasjonalgrunnstoff. – De norske båndene er absolutt tydelige og klare. [...]
1 2 3 4 100 20 / 998 POSTS
X