Category: Bergindustri

1 2 3 4 103 20 / 1027 POSTS
Et grønt kobberprosjekt

Et grønt kobberprosjekt

Kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen blir et fremtidig bidrag til det grønne skiftet. Omfattende mineralogiske og geokjemiske undersøkelser indiker [...]
Løfter frem norsk skifer

Løfter frem norsk skifer

Et nytt nordnorsk forskningssamarbeid skal få flere til å velge Altaskifer som utendørs belegningsstein. [...]
Søker senioringeniør / overingeniør

Søker senioringeniør / overingeniør

Direktoratet for mineralforvaltning har lyst ut ledig stilling som senior- eller overingeniør innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk. [...]
Sverige har innovasjonskritiske metaller

Sverige har innovasjonskritiske metaller

I Bergslagen finnes mange av de innovasjonskritiske metallene som trengs for det grønne skiftet, skriver SGU. [...]
Øyner økt salg av rubiner

Øyner økt salg av rubiner

Leonhard Nilsen & Sønner-selskapet Greenland Ruby utvinner rubiner for fullt, og jobber målrettet for å øke salget av edelstenene i 2020. [...]
Svea Nord er stengt

Svea Nord er stengt

Onsdag stengte Svea Nord-gruva på Svalbard etter å ha vært i drift siden 1999. [...]
En mer bærekraftig mineralnæring

En mer bærekraftig mineralnæring

Norsk Bergindustri tar grep for å gjøre bransjen mer bærekraftig gjennom å innføre en internasjonal standard for ansvarlig mineralutvinning. [...]
Fraråder «gulldeponi» i Tosenfjorden

Fraråder «gulldeponi» i Tosenfjorden

Havforskningsinstituttet mener konsekvensutredningen for drift ved Bindal gruver har store mangler og er utdatert. [...]
Kan forsinke Engebø-prosjektet

Kan forsinke Engebø-prosjektet

Nordic Minings partner Barton Group har trukket seg fra avtalen om kjøp av granat. Det kan forsinke fremdriften i prosjektet. [...]
Venter fortsatt på løsning

Venter fortsatt på løsning

Tungmetaller renner fortsatt ut i elva Folla ved Folldal gruver. Staten ble pålagt å rydde opp for 15 år siden. [...]
1 2 3 4 103 20 / 1027 POSTS
X