Category: Bergindustri

1 2 3 4 117 20 / 1168 POSTS
Mineraler på veien mot det grønne skiftet 

Mineraler på veien mot det grønne skiftet 

I et innlegg på Frifagbevegelse.no skriver Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, om at mineralnæringen er en forutsetning for enh [...]
Millioner til økt aktivitet på Fensfeltet

Millioner til økt aktivitet på Fensfeltet

I begynnelsen av juni ble det gjennomført en emisjon hvor holdingselskapet Hustadlitt AS gikk inn med ti millioner kroner i Rare Earths Norway AS. Pen [...]
Rydder opp etter 100 års gruvedrift

Rydder opp etter 100 års gruvedrift

Kulturminner, forurenset grunn og sårbar natur er ingrediensene i det største naturrestaureringsprosjektet som noensinne er gjennomført i Norge. [...]
Håper på en løsning ved dialog

Håper på en løsning ved dialog

Demonstranter har siden tidlig i sommer aksjonert mot gruvedriften ved kobbergruven i Repparfjorden. Aksjonen har ført til forsinket oppstart og påfør [...]
Investerer milliarder og utvider sinkproduksjonen

Investerer milliarder og utvider sinkproduksjonen

For ti år siden var Boliden Odda AS truet med nedleggelse. En snuoperasjon den gang, og økte investeringer gjør at produksjonen ved sinkverket skal øk [...]
Grafittforekomster av internasjonal betydning

Grafittforekomster av internasjonal betydning

Undersøkelser av industrimineralet grafitt i fylkene Troms og Finnmark, og Nordland, har gitt gode resultater. [...]
Titandioksid (E171) kan være gentoksisk

Titandioksid (E171) kan være gentoksisk

Det hevder Vitenskapskomitéen for mat og miljø i Norge, men presiserer at dataene ikke gir grunnlag for å fastsette et trygt nivå for daglig inntak av [...]
Sand er global mangelvare

Sand er global mangelvare

Jorda bugner av sand i ørkener, langs kysten og på havbunnen. Men som råvare er det kun en liten andel som kan brukes til blant annet sement, glass og [...]
Kartlegger Fensfeltet med drone 

Kartlegger Fensfeltet med drone 

Under bakken ved Ulefoss i Nome kommune ligger det store mengder sjeldne jordartsmetaller. Dette er mineralressurser som kan bli viktige for det grønn [...]
Norsk naturstein står fjellstøtt

Norsk naturstein står fjellstøtt

Både ved avreise fra og ankomst til Oslo Lufthavn på Gardermoen finner vi fine eksempler på landets mest populære natursteiner. [...]
1 2 3 4 117 20 / 1168 POSTS
X