Category: Bergindustri

1 2 3 4 111 20 / 1101 POSTS
Mineralutvinning er god distriktspolitikk

Mineralutvinning er god distriktspolitikk

Distrikts-Norge har et mangfold av de ressursene som fremtiden vil kreve mer av. Mineralnæringen kan og bør spille en aktiv rolle i distriktspolitikke [...]
Naturvernforbundet på ville veier

Naturvernforbundet på ville veier

Det må være lov å spørre Naturvernforbundet - og Eramet - om planene om landdeponi i Indonesia tar vare på natur og folk i et "protected forest area". [...]
Mer norsk stein!

Mer norsk stein!

Norge har stor produksjon av naturstein. Nå er sterke krefter i gang for å erstatte importert, langtransportert stein med miljøvennlige, norske produk [...]
Ett skritt nærmere en løsning

Ett skritt nærmere en løsning

Jobben med å håndtere lavradioaktive masser fra gammel gruvedrift og metallurgisk industri ved Søve i Viken skal endelig ut på anbud. [...]
Miljødeklarasjon = konkurransefortrinn

Miljødeklarasjon = konkurransefortrinn

Bergindustrien jobber daglig for å drive så bærekraftig som mulig, enten det er snakk om støy, støv, transport, deponi, biologisk mangfold eller annet [...]
Enes om mineralstrategi

Enes om mineralstrategi

Nordkalottrådet har besluttet å slutte seg til den nordnorske mineralstrategien som ble lansert i fjor høst. [...]
Vår felles fremtid

Vår felles fremtid

China Plus gir oss en liten ide om hva som kreves når verden skal elektrifiseres med ny energi [...]
Søker material av nasjonal betydning

Søker material av nasjonal betydning

Arkivverket har laget en liste med nær 1 000 norske bedrifter som kan sitte på verdifullt materiale som bør bevares for ettertiden. Flere olje- og ber [...]
Foreslår finsk mineralmodell

Foreslår finsk mineralmodell

Norsk Bergindustris Anita Hall tar til orde for et statlig investeringsfond rettet mot mineralbransjen slik Finland har innført. [...]
Tilbakeført til naturen

Tilbakeført til naturen

Hæhre Entreprenør har fjernet veier, infrastruktur og masser etter om lag 100 års gruvedrift ved Svea Nord gruve. [...]
1 2 3 4 111 20 / 1101 POSTS
X