Category: Bergindustri

1 2 3 4 5 106 30 / 1056 POSTS
Norsk naturstein i verdensklasse

Norsk naturstein i verdensklasse

Norsk naturstein har et stort potensial til å bidra til vekst i lokale industriarbeidsplasser rundt i hele Norge. At norske signalbygg reises i norsk [...]
Ut på dypt vann

Ut på dypt vann

Regjeringen vil sette i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Ikke alle er enige i at det er riktig satsing. [...]
Ønsker statlig investeringsfond

Ønsker statlig investeringsfond

Norsk Bergindustri forventer flere tiltak rettet mot mineralnæringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Et statlig investeringsfond og frems [...]
Ekspertisen glimrer med sitt fravær

Ekspertisen glimrer med sitt fravær

En avgått, 80 år gammel professor står fram som et forbilde for yngre kollegaer som har meldt seg ut av samfunnsdebatten. [...]
Robust bransje – for nå

Robust bransje – for nå

Bergindustrien i Norge har klart seg relativt godt i den første tiden etter at koronatiltakene ble innført. Men situasjonen er fortsatt usikker og neg [...]
Ønsker bedre utnyttelse av larvikitt

Ønsker bedre utnyttelse av larvikitt

Larvikittprodusenten Lundhs og natursteinsleverandør Beer Sten inngår samarbeid for å fremme bruken av naturstein som landskapsstein. [...]
Vil ha statlig investeringsfond

Vil ha statlig investeringsfond

Troms & Finnmark FrP vil gjenreise bergverksindustrien ved å opprette et statlig fond på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort. [...]
En utømmelig kilde

En utømmelig kilde

Norge har et geologisk potensial for uttak av mye mer naturstein enn det vi i dag utnytter. [...]
Sjødeponi kan være den beste løsningen!

Sjødeponi kan være den beste løsningen!

Debatten om sjødeponi går tidvis høyt. Men er det slik at deponering på land er bedre? [...]
60 år historie arkivert

60 år historie arkivert

Rogalandsbedriften Titania var allerede godt i gang med arkivering av historisk materiale da Norsk Bergindustriarkiv tilbød sine tjenester. [...]
1 2 3 4 5 106 30 / 1056 POSTS
X