Category: Bergindustri

1 2 3 4 5 100 30 / 998 POSTS

Ikke lenger energimineral

Norsk torv benyttes ikke i energiproduksjon og har falt ut av mineralstatistikken. Men på Andøya finnes en livskraftig bedrift somproduserer veksttorv [...]

71 mill. til Lokeslottet

Universitetet i Bergen får 71 millionar kroner frå Forskingsrådet for å utforske skorsteinene som ligger på 2400 meters dyp i Norskehavet. [...]

Nussir i dialog med motstander

Mari Boine konfronterte gruvedirektøren, og spurte om han synes den planlaget utbyggingen er en god ide. [...]

Økt kunnskap gir engasjement

Etter valget bør bergindustrien kjenne sin besøkelsestid og invitere nye og gamle kommunepolitikere på bedriftsbesøk. [...]

Nye sulfidforekomster påvist

I disse forekomstene finnes det metaller og mineraler som er viktige i batteriteknologi, vindmøller og mobiltelefoner, skriver npd.no. [...]

Næring verdt 11 milliarder

Det ble omsatt 107 millioner tonn norske mineraler til en verdi av 10,8 milliarder i 2018. Eksportverdien utgjør 40 % av omsetningen. [...]

Kjemper for underjordsdrift

Toget for å satse på underjordsdrift går nå, mener Einar Berg som har godt kjennskap til jernmalmgruvene utenfor Kirkenes. [...]

REE på pengejakt

REE Minerals sine planer for forekomsten i Fensfeltet er langt fremskredne, men en mulighetsstudie er nødvendig for å komme videre. [...]

Viktig milepæl nådd

Den detaljerte reguleringsplanen for produksjonsanlegget, gruveanlegget og serviceområdene på Engebøfjellet er godkjent av Naustdal kommune. [...]

Uviten(het)skam

Dessverre bærer argumentene mot oljevirksomhet og mineralnæring på norsk jord preg av fullstendig mangel på kunnskap. De kunnskapsløse bør skamme seg. [...]
1 2 3 4 5 100 30 / 998 POSTS
X