Category: Bergindustri

1 2 3 4 5 103 30 / 1027 POSTS
Først i arkivet

Først i arkivet

Bergverksbedriften Titania har levert det første arkivmaterialet til Norsk bergindustriarkiv som ble etablert i fjor vår. [...]
Anbefaler mineralsatsing

Anbefaler mineralsatsing

Vi har for dårlig kunnskap om mineralressurser i dyphavet. Forskningsrådet anbefaler en forskningssatsing for økt kunnskap og teknologiutvikling. [...]
Imponerende dugnadsarbeid

Imponerende dugnadsarbeid

60 000 dugnadstimer er lagt ned i restaurasjonen av Stordø Kisgruber, den tidligere hjørnesteinsbedriften ved Stord. [...]
Kvantifisering av det ukjente

Kvantifisering av det ukjente

Forskere ved NTNU har vurdert mineralressurspotensialet langs Mohns- og Knipovichryggen i Norskehavet. De kommer med store tall, men fremtidig utvinni [...]
«Geologi i kystsonen»

«Geologi i kystsonen»

"Århundrets byggverk" for det 20. århundret domineres fullstendig av urgammel gneis. [...]
Hentet inn 57,4 millioner kroner

Hentet inn 57,4 millioner kroner

Den planlagte gruven i Engebøfjellet gir arbeidsplasser i 42 år - og kanskje enda lenger. [...]
Prosjekt i verdensklasse

Prosjekt i verdensklasse

Den endelige mulighetsstudien for Engebø-prosjektet underbygger at Nordic Mining ASA har et rutil- og granatprosjekt i verdensklasse. [...]
Høye forventninger til ny minister

Høye forventninger til ny minister

Konkret ønsker Norsk Bergindustri fortsatt styrking av driftsbudsjettet til DMF for å redusere køen av konsesjonssøknader og øke tilsynsaktiviteten. [...]
Gull gir fortsatt god avkastning

Gull gir fortsatt god avkastning

Mens prisen på jern, edle metaller og kobber steg gjennom 2019, falt prisen på batterimetallene kobolt og litium. [...]
Ny konsernsjef i Franzefoss Minerals AS

Ny konsernsjef i Franzefoss Minerals AS

Fra 1. februar overtar Hanne Markussen som konsernsjef i Franzefoss Minerals. [...]
1 2 3 4 5 103 30 / 1027 POSTS
X