Category: Bergindustri

1 2 3 4 5 111 30 / 1101 POSTS
Boret på 3000 meters havdyp

Boret på 3000 meters havdyp

Årets tokt til midthavsryggen mellom Norge og Grønland tok i bruk ny teknologi for å ta prøver av mulige mineralforekomster. [...]
Uendret for NGU

Uendret for NGU

Det ble ingen store overraskelser for NGU i det foreslåtte statsbudsjettet for 2021. [...]
30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler

30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler

- Mer kunnskap om ressursgrunnlaget kan legge til rette for etablering av kommersiell mineralvirksomhet, sier olje- og energiminister Tina Bru. [...]
Krever kraftfulle og målrettede tiltak

Krever kraftfulle og målrettede tiltak

Norsk bergindustri forventer tiltak som hever leteaktiviteten i landet og mekanismer som sørger for at mineralfunn kan utvikles til industrielle prosj [...]
Positive – men mangler kjennskap

Positive – men mangler kjennskap

Folkets holdning til bergindustrien er i stor grad positiv, viser en spørreundersøkelse. Samtidig er det lav kjennskap rundt bærekraft og industriens [...]
Inflatert!

Inflatert!

Bærekraft. Det er det nye moteordet. Du hører det overalt. Ingen politiker, ingen næringslivsleder og ingen organisasjoner kan kommunisere med utenver [...]
En egenrådig gründer

En egenrådig gründer

Fra sitt markante ståsted innen geofysisk malmleting, spilte Haakon Brækken en avgjørende rolle i oppbygningen av både NGU og SINTEF. [...]
Misvisende fra Grønt Punkt

Misvisende fra Grønt Punkt

Grønt Punkt Norges TV-reklame forteller oss at resirkulering vil føre til «at vi slipper å hogge ned trær, suge ut olje og sende folk ned i gruver». N [...]
Elendige arbeidsforhold

Elendige arbeidsforhold

Flere beskrev gruvedriften mer som et helvete enn et eventyr. [...]
1 2 3 4 5 111 30 / 1101 POSTS
X