Category: Bergindustri

1 47 48 49 50 51 105 490 / 1049 POSTS
Vil til bunns

Vil til bunns

Regjeringen vil lete etter mineraler på havbunnen. Det kan ligge verdier for over 1000 milliarder kroner under havbunnen. [...]
Tiltalt etter gruveulykke

Tiltalt etter gruveulykke

Brasil har tiltalt 21 personer ett år etter at 19 mennesker omkom da en demning i et landdeponi brast. [...]
Gruvegründeren

Gruvegründeren

Han lever på 100 000 kroner i året for å kunne realisere målet om eit nordnorsk gruveimperium. Miljørørsla og Sametinget kjempar imot. [...]
Frykter lekkasjer til fjorden

Frykter lekkasjer til fjorden

Den eneste måten å få et bortimot lekkasjefritt avfallsdeponi på kan være å sprenge nye bergrom og tette de med injisering under bygging. [...]
Nei til gruvedrift i Kodal

Nei til gruvedrift i Kodal

Larvik kommune sier nei til gruvedrift i Kodal. Hvis Andebu kommune sier ja betyr det på store utfordringer i forhold til utskipning av mineralene. [...]
Kjemperessurser på Ringerike

Kjemperessurser på Ringerike

"Politikerne har et luksusproblem når de diskuterer forvaltning av grustak på Kilemoen", skriver Elisabeth Gammelsæter i dette leserinnlegget. [...]
Grønt skifte fylte høstmøtet

Grønt skifte fylte høstmøtet

Bergindustrien har bidratt til en grønnere industri lenge før "det grønne skiftet" ble årets nyord i 2015. [...]
Svea blir turistdestinasjon

Svea blir turistdestinasjon

Det gamle Svea-samfunnet med all eksisterende infrastruktur skal nå bli en levende turistdestinasjon. [...]
Starter opp på Grønland

Starter opp på Grønland

LNS Grønland er i ferd med å starte opp produksjon av rubiner på anlegget Aappaluttoq. Om ikke lenge vil rubinene komme for salg. [...]
Høst i Rogaland

Høst i Rogaland

Torsdag og fredag er det Høstmøte i Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri. Vårt største bergverksfylke er vertskap. [...]
1 47 48 49 50 51 105 490 / 1049 POSTS
X