Category: Geoturisme

1 2 3 4 21 20 / 209 POSTS
Nåleputene over strandflaten

Nåleputene over strandflaten

Roan vindpark er nå Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Fra hurtigruten får vi et godt inntrykk av hvordan havgående turister vil oppleve den [...]
Kulturminne i stein

Kulturminne i stein

Kongeveien over Filefjell slynger seg gjennom Vindhella og viser en mer enn 200 år gammel ingeniørmessig bragd. [...]
Ny Geopark i Nordland

Ny Geopark i Nordland

Nye Trollfjell Geopark skal legge til rette for opplevelser i verdensklasse basert på Sør Helgelands og Lekas unike geologiske historie. [...]
Isens verk

Isens verk

Jøssingfjord i Rogaland representerer landskap og geologi du ikke finner maken til andre steder i Europa. [...]
Not in my backyard

Not in my backyard

Det er greit at vi bruker råstoffene, men andre må sørge for at de blir produsert. Sentalamerikanske Costa Rica har dette som nasjonal strategi. [...]

Ren energi – ødelagt natur

Ren energi forsvarer angivelig at vi forsyner oss av uberørt natur, men vi sørger ikke for at vi har nok metaller til de enorme vindkraftutbyggingene. [...]
Lønnsomt grunnfjell

Lønnsomt grunnfjell

Oppsprukket og forvitret grunnfjell gir gode reservoarbergarter for olje. På land finner geologene gode analoger. [...]

Vikingene tok med seg stein til Europa

Brynesteiner fra Mostadmarka i Trøndelag fulgte vikingene ut i verden. Forskere har avdekket en omfattende produksjon. [...]
Lønnsomt grunnfjell

Lønnsomt grunnfjell

Midt inne i det norskeste av alle norske landskap finner vi eksempler på forvitret grunnfjell som forteller oss om nye reservoarmodeller på sokkelen. [...]

Nordryggstien på UT.no

Nordryggstien strekker seg fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord langs etablerte stier i DNT’s rutenett, og er en innfallsport til fjellenes geologi [...]
1 2 3 4 21 20 / 209 POSTS
X