Category: Geoturisme

1 2 3 4 5 30 30 / 300 POSTS
Formidling gjennom smarttelefonen

Formidling gjennom smarttelefonen

I overgangen mellom vulkanske bergarter fra perm og sedimentære bergarter fra kambro-silur åpner det seg en verden full av geologihistorie og kulturhi [...]
Bunnmorene: Vår mest utbredte jordart

Bunnmorene: Vår mest utbredte jordart

Fjellturistene tar det vidstrakte teppet som en selvfølge, der stien slynger seg elegant gjennom leire, sand, grus og steinblokker. [...]
Geofunn: Øyerndeltaet

Geofunn: Øyerndeltaet

Morten Bergan presenterer sitt geofunn; deltaet i innsjøen Øyeren som viser likheter med Brent-deltaet i Nordsjøen. [...]
Geofunn: Elver av stein

Geofunn: Elver av stein

NGU-forsker Katia Svendby presenterer sitt geofunn; forsteinede elveavsetninger i Sunnfjord. [...]
Gjennom Jotunfjeldene

Gjennom Jotunfjeldene

Denne sommeren bør vi minnes studentene Baltazar Mathias Keilhau og Christian Peter Bianco Boeck som mes tort pågangsmot vandret gjennom Jotunheimen o [...]
Da «syndfloden» rammet Østlandet

Da «syndfloden» rammet Østlandet

På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannskillet og det som var igjen av innlandsisen. Da isd [...]
En bit av Amerika

En bit av Amerika

Et eksplosivt magmakammer av ordovicisk alder har skapt et spektakulært landskap på øya Møkster i Midthordland. [...]
Nettlansering for ny geopark

Nettlansering for ny geopark

Geopark Sunnhordland har lansert egne nettsider. Neste steg er å få UNESCO-status. [...]
Ridderspranget i Sjodalen, Vågå

Ridderspranget i Sjodalen, Vågå

I Sjodalen har Sjoa dannet flere naturlige skulpturer som vitner om vannets eroderende kraft. I en elvekløft med en trang canyon kan du følge et gamme [...]
Geofunn: Utbjørg, Hadseløya

Geofunn: Utbjørg, Hadseløya

NGU-forsker Nolwenn Coint presenterer sitt magmatiske geofunn på Hadseløya i Vesterålen. [...]
1 2 3 4 5 30 30 / 300 POSTS
X