Category: Olje og gass

1 187 188 189 190 1890 / 1896 POSTS
Vi kan doble oljereservene

Vi kan doble oljereservene

Det er nok olje på norsk sokkel for kanskje hundre år fremover. Vi må bare velge rett strategi for å få den opp. Løsningen kan ligge like om hjørnet. [...]
Midt i smørøyet

Midt i smørøyet

Et av de mest spennende funnene i fjor ble i følge Oljedirektoratet gjort midt inne i et område der det allerede er påvist mye olje og gass. Olje- og [...]
Havbunnsspredning gir fornybar energi

Havbunnsspredning gir fornybar energi

Med sin beliggenhet sentralt på Den midtatlantiske ryggen har Island et naturgitt grunnlag for produksjon av fornybar, geotermisk energi. Derfor komme [...]
Multiklient seismikk definerer ny oljeprovins

Multiklient seismikk definerer ny oljeprovins

Flere tusen kvadratkilometer med 3D seismikk rundt Wisting-funnet gir håp om ytterligere funn, og god grunn til å tro at det er oppdaget en ny oljepro [...]
NGU – de neste 5 årene

NGU – de neste 5 årene

NGU har som hovedmål å bidra til å øke verdiskapingen innen mineralnæringen, øke kunnskapen om landets geologiske oppbygging, effektivt bidra til at g [...]
Gassfunn utenfor Vesterålen

Gassfunn utenfor Vesterålen

MAREANOs høsttokt på kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og Troms viser at det strømmer metangass opp fra havbunnen. Kanskje er dette et tegn på at [...]
Nødvendig kunnskap om havbunnen

Nødvendig kunnskap om havbunnen

Havbunnen er en viktig del av kontinentalsokkelen. Den er selve gulvet i de marine økosystemene. Et fem år langt kartleggingsprosjekt skal sørge for a [...]
Bedre utnyttelse av seismikk

Bedre utnyttelse av seismikk

Seismikk kan brukes til mer enn strukturgeologisk kartlegging. Reservoarmodellering for eksempel. [...]
Nord-Amerikas største oljefelt

Nord-Amerikas største oljefelt

Geologene har visst om oljen lenge. Men det er først de siste drøyt fem årene at de enorme ressursene har blitt omsatt til betydelige reserver. Teknol [...]
Professor tror ikke på funn av betydning

Professor tror ikke på funn av betydning

Professor Jonny Hesthammer tror at den pågående brønnen Byrkje i Barentshavet vil være tørr eller kun et teknisk funn. Det er EM-data over prospektet [...]
1 187 188 189 190 1890 / 1896 POSTS
X