Category: Olje og gass

1 188 189 190 191 192 195 1900 / 1943 POSTS
Funn av olje stimulerer interessen

Funn av olje stimulerer interessen

Et tokt i fjor høst konkluderer med oppsiktsvekkende resultater. Det er mye som tyder på at den smale Jan Mayenryggen midt i Norskehavet har et aktivt [...]
Varig bruk – kontra varig vern

Varig bruk – kontra varig vern

Statsråd Erik Solheim presiserer at vi i fremtiden må snakke om ”varig bruk” - og ikke ”varig vern” - når det gjelder havområdene utenfor Lofoten og V [...]
Trålfisket har ødelagt korallrev

Trålfisket har ødelagt korallrev

Korallrevene er under press fra oljeindustrien, blir det hevdet. Men det er fiskeindustrien som har gjort ubotelige skader med bunntråling. [...]
Seismikk skader verken fisk eller fiskebestand

Seismikk skader verken fisk eller fiskebestand

Det foreligger ingen forskning som viser at innsamling av seismiske data har langvarige skadevirkninger på fisk, fiskebestand eller fiskefangster. Der [...]
Samler kunnskap om ressursene

Samler kunnskap om ressursene

Gjennom tre sesonger har Oljedirektoratet på oppdrag fra Stortinget samlet inn data for å styrke det geologiske kunnskapsgrunnlaget i havområdene uten [...]
Har god tro på olje

Har god tro på olje

De geologiske vurderingene viser at det kan ligge betydelige mengder olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen. Samtidig er det flere gode grunner fo [...]
Gjør flere og større funn

Gjør flere og større funn

StatoilHydro har hatt suksess på norsk sokkel siden sammenslåingen for ganske nøyaktig to år siden. Det er gjort mange funn, og gjennomsnittlig funnst [...]
Siri – dansk dame skaper mote

Siri – dansk dame skaper mote

Trenden er dansk. Nå ønsker geologene i oljeselskapet Noreco å undersøke om letemodellen som gjelder for oljefeltet Siri og flere andre små felt på da [...]
En hane i kurven

En hane i kurven

Med to sterke kompetansesentre ønsker Spring Energy å markere seg som litt annerledes enn de mange konkurrentene, og på den måten ha et konkurransefor [...]
Tung satsing på tung olje

Tung satsing på tung olje

I Canada ligger verdens største oljeforekomst. StatoilHydro har sikret seg en "liten" skjerv, og neste år starter produksjonen av oljen som ikke flyte [...]
1 188 189 190 191 192 195 1900 / 1943 POSTS
X