Category: Olje og gass

1 2 3 4 195 20 / 1943 POSTS
Slik dannes petroleum

Slik dannes petroleum

Kilde-, reservoar- og takbergarter, samt felle er viktige forutsetninger for at et område skal kunne holde olje- og gassforekomster. [...]
NCS exploration delivers good results!

NCS exploration delivers good results!

No-regrets from near field exploration, but higher risk, frontier exploration require bold moves. [...]
Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen

Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen

Norsk Oljemuseum har samlet fem industriminneprosjekter på ett nettsted. Men geologien ser ut til å være glemt. [...]
Søker prospektjegere

Søker prospektjegere

Lundin Energy Norway har utlyst flere stillinger for erfarne geologer eller geofysikere. De tilbyr også en stilling som Nærings-PhD med fokus på seism [...]
25.konsesjonsrunde utlyst

25.konsesjonsrunde utlyst

Totalt 136 blokker i Norskehavet og Barentshavet er med i utlysningen. [...]
Watch out for Fat Canyon

Watch out for Fat Canyon

INEOS is planning to drill an exciting wildcat on the Frøya High next year. [...]
Mye olje fra gamle felt

Mye olje fra gamle felt

Med 48 letebrønner per år i snitt - de siste fem årene - har oljeselskapene på norsk sokkel bare påvist 50 prosent mer per år enn det Equinor har fått [...]
Dyphavsmineraler til Stortinget

Dyphavsmineraler til Stortinget

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. [...]
Høy verdi og lavt karbonavtrykk

Høy verdi og lavt karbonavtrykk

Equinors strategi for å påvise nye ressurser, både i Norge og resten av verden, bærer sterkt preg av at omverdenen krever at oljeselskapene bidrar til [...]
En tankevekkende historie

En tankevekkende historie

Det sies at det meste av den oljen som har blitt funnet ikke skyldes godt, geologisk arbeid. Men unntak finnes. [...]
1 2 3 4 195 20 / 1943 POSTS
X