«Komplett galskap» Fredrik Myhre, seniorrådgiver i WWF. Foto: WWF

«Komplett galskap» 

Fagmiljøer og miljøorganisasjoner mener regjeringens plan om en konsekvensutredning vedrørende mineralutvinning på dyphavet er umulig innen tidsfristen. 

Regjeringen ønsker å utrede konsekvensene av gruvedrift på havbunnen innen 2023PolarinstituttetHavforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen (UiB) mener denne planen er umulig.  

WWF, sammen med andre miljøvernorganisasjoner, krever at Regjeringen stanser nåværende åpningsprosess av mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Til og med regjeringens egne i Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet mener, ifølge NRK, at det ikke er mulig å gjennomføre en konsekvensutredning på så kort tid (les høringssvarene her). 

– Vi snakker om et kjempestort areal tilsvarende 1,5 ganger Norges landareal. Vi har minimalt med kunnskap om hva som finnes av mineralressurser i området. Med et slikt underlag er en konsekvensutredning umulig, sier Ann Mari Vik Green, seksjonssjef i Miljødirektoratet, til NRK (se Dagsrevyens innslag her). 

Les på GEO365: Avgjørende for utvinning av dyphavsmineraler 

Regjeringen ved olje- og energiministeren mener utredningen kan gjøres på en ansvarlig måte, og derfor gjennomføre konsekvensutredningen. De mener programmet det legges opp til vil ivareta muligheten til å innhente nok kunnskap.  

– Først når det er gjort, skal vi fatte en beslutning om mineralutvinning i havet eller ikke, sier Tina Bru, olje- og energiminister. 

Les på GEO365: Vi kommer ikke utenom dyphavsmineraler 

Komplett galskap 

Norge er ett av få land som stemte mot et internasjonalt vedtak om midlertidig stans i leting og utvinning av havbunnsmineraler. Vedtaket skal gjelde inntil man kjenner miljøet i dyphavet ordentlig, og til man har en sirkulær økonomi som gir mest mulig gjenbruk av eksisterende mineraler.  

– Likevel løp Norge hjem og satte i gang en åpningsprosess, med mål om å gi ut de første lisensene allerede i 2023. Det er komplett galskap, sier Fredrik Myhre, seniorrådgiver i WWF 

Under NCS Exploration – Deep Sea Minerals i Bergen, 19. -21. oktober, vil Fredrik Myhre holde innlegget “Are We in Too Deep”. Myhre vil også delta i paneldebatten “Licence to Operate” 20. oktober.

Påmelding og program

Les på GEO365: Et løft for dyphavsforskning  

X