Må gjøre noe konkret – ikke bare prate! Foto: NTNU

Må gjøre noe konkret – ikke bare prate! 

Norge og Europa er svært avhengig av tredjeland når det kommer til kritiske mineraler. Derfor må man se etter alternative måter å skaffe til veie mineralene for det grønne skiftet. 

Når det gjelder marine mineraler mener Egil Tjåland, generalsekretær i Norsk Forum for Marine Mineraler, at Norge ligger på nivå tilsvarende det vi gjorde innen oljesektoren på tidlig 60-tallet. Man visste det fantes potensielt store ressurser, men det er nødvendig med mer innsamling av data. 

I et intervju med Cnytt.no forteller Tjåland at dethar blitt funnet mineraler som gullkobbersink og sølv på norsk sokkel, og at det har blitt beregnet til en verdi på størrelsesordenen 1000 milliarder kroner 

Les på GEO365: Milliardverdier på havbunnen 

– Men dette er som sagt usikkert, og utregningene baserer seg på statistiske undersøkelser og forventninger. Vi må vente til vi har fått i gang en ordentlig drift før vi får et bedre bilde av ressurspotensialet, sier Tjåland. 

Les på GEO365: Norges viktigste bidrag til det grønne skiftet 

Egil Tjåland. Foto: Jon Are Nilsen/NTNU

Norge kan drive miljøvennlig 

Det har kommet kritikk mot gruvedrift på havbunnen. Det argumenteres blant annet med at denne typen virksomhet ikke kan utføres uten at biologisk mangfold går tapt. Tjåland forstår kritikken, og sier at enhver industri med miljøutfordringer vil kunne møte motstand i oppstartfasen. 

– Det er viktig at man kartlegger og undersøker så mye som mulig før man starter opp en eventuell ny industri. Slik får man redusert miljøpåvirkningene til et minimum, sier Tjåland.  

Les på GEO365: Betydelig potensial for marine mineralressurser i norske farvann 

NTNU har gjennomført et eget forskningsprogram som har pågått de siste fem årene. Her har 20 doktorgradsstudenter sett på flere sider ved en slik industri, blant annet juridiske spørsmål, eierskap, etikk, miljøpåvirkning og tåleevnen til de økologiske systemene.  

– Verken myndigheter eller norske aktører tar lett på miljøperspektivet ved en eventuell gruvesatsing, sier Tjåland. Han viser til oljesektoren og shipping, der det stilles strenge krav. 

Under konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals 20. og 21. oktober 2021 holder Siri Granum Carson, Director at NTNU Oceans, foredraget The Ethics of Deep Sea Mining. 

PROGRAM OG REGISTRERING 

Uheldig å forhåndsdømme teknologien 

Tjåland mener at mye av skepsisen og kritikken man ser i Norge kan springe ut av dårlige erfaringer fra andre teknologier og land. 

– Det er vanskelig når en bransje får et dårlig rykte. Når gruvedrift på land får kritikk, er det noen som sier at det sikkert blir dårlig også i havet. Men dette er nødvendigvis ikke land med samme standarder som Norge, sier Tjåland til Cnytt.no. 

Uansett om man er for eller imot gruvedrift, understreker Tjåland at det per dags dato er helt nødvendig å finne nye metoder for å skaffe mineraler på. 

– Teknologiene vi forbinder med det grønne skiftet, som batterier, solceller og vindmøller, krever mye mineraler. Mineraler som er under press i hele verden, og ikke minst Europa, sier Tjåland. 

Han mener også at det er viktig at man istedenfor å bare prate om det grønne skiftet, så må man begynne å gjøre noe konkret. 

 

X