Amazonittpegmatitten i Bakstevalåsen

Oslofeltet er godt kjent for sine velbevarte sedimentære bergarter fra kambro-silur og intrusiver og eruptivbergarter fra perm - som ukens geofunn.

X