Amazonittpegmatitten i BakstevalåsenFigur a) Del av pegmatittgangen med amazonitt og rød helvin. b) typisk bor-holdig mineralselskap. c) bor-anriket sone i amazonitt-grunnmassen som inneholder mineralene fra forrige bilde. Foto: Øyvind Sunde

Amazonittpegmatitten i Bakstevalåsen

Oslofeltet er godt kjent for sine velbevarte sedimentære bergarter fra kambro-silur og intrusiver og eruptivbergarter fra perm - som ukens geofunn.

X