Det flate Norge Utsikt mot øst over det subkambriske peneplanet under innflyvningen til Gardermoen. Foto: Halfdan Carstens

Det flate Norge

Ved innflyvningen til Gardermoen kan vi på gode dager få et flott utsyn over det geologene kaller «det subkambriske peneplanet».

I dag er det 1. april, og i geokalenderen er peneplanet tema for april måned.

I det fjerne ligger Sverige og er like flatt.

Den karakteristiske landskapsformen – om enn litt unorsk – ble dannet gjennom flere hundre millioner år mot slutten av prekambrium (urtiden) da erosjonen høvlet ned metamorfe og vulkanske bergarter til et sletteland. Senere, gjennom phanerozoikum (de siste 541 millioner år av jordhistorien), ble peneplanet først oversvømt fordi havet steg (i kambrium), og deretter utsatt for voldsomme tektoniske krefter som har ført til overskyvninger og forkastninger (silur) og hevning (tertiær).

Peneplanet dominerer landskapet på Østlandet, men store deler av for eksempel Hardangervidda og Finnmarksvidda er også rester etter dette eldgamle slettelandskapet.

APRIL MÅNED ER SPONSET AV PETROTRACE

«PetroTrace is an innovative and long established geoscience company serving a large number of clients in the oil and gas exploration and production business. We provide best-in-class time processing, depth imaging, structural interpretation, reservoir characterisation, analysis and geo-consulting work. Our success stems from industry-leading geoscience technology powered by high performance computing and the application of ground-breaking proprietary tools. PetroTrace teams are highly skilled and experienced professional geoscientists who are able to create customised, bespoke solutions to complicated seismic challenges for both land and marine seismic data.»

 

X