Fem tusen forslag – sju kandidater – én vinner

Nå teller hver stemme. Fra og med 30. august til og med den 12. september kan alle med interesse for den navnløse norsk-svenske fjellkjeden være med og bestemme hva den skal hete. Avstemningen foregår på UT.no.

Mer enn 5000 navneforslag har kommet inn. Ikke 5000 forskjellige – noen er like, eller bygd på samme lest – men juryen på sju har blitt forelagt et betydelig antall forslag, og den har gjort sitt valg med å pukke ut sju verdige kandidater basert på noen få enkle, men likevel viktige kriterier: navnet skal ha god klang på skandinaviske språk, det skal klinge godt internasjonalt (spesielt engelsk og tysk), det skal være samlende for den lange rekken av fjell, og det skal ha en god begrunnelse i norsk/svensk kultur og natur.

–        Juryens hovedoppgave har vært å finne frem til sju navn som alle kan bli brukt, uavhengig av hvilket navn som vinner frem, og det tror jeg vi har, sier Tom Bugge, formann i juryen og president i Norsk Geologisk Forening.

Ingen forening i Norge står nærmere fjellene enn Den Norske Turistforening (DNT). Derfor er det viktig at den ser verdien av et samlende navn.

–        DNT har hatt hovedansvaret for å spre glede og interesse til turgåerne i fjellet, helt siden foreningen ble opprettet i 1868. Med våre ca. 250.000 medlemmer vil vi nå bidra til at hele fjellkjeden får et navn, og ikke bare den enkelte fjellheim, sier Kristin Krohn Devold, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

–        Norske fjell er og har lenge representert unike frilufts- og reislivsopplevelser, som så vel nordmenn som utenlandske gjester har visst å sette pris på. Som generalsekretær i DNT ønsker jeg å trekke enda flere gjester til norske fjell, og jeg håper det nye navnet vil øke interessen for fjellkjeden i en internasjonal sammenheng, sier Devold.

Avstemningen starter den 30. august kl. 15.00 og holder på frem til og med den 12. september kl. 09.00. Avstemningen skjer i et samarbeid med Den Norske Turistforening og NRK på nettstedet UT.no, og den 14. september blir navnet på fjellkjeden offentliggjort i radioprogrammet Friluftsmagasinet. Samtidig sender Norsk Geologisk Forening ut en pressemelding om navnet slik at alle landets medier skal kunne få med seg denne – for landet – gode nyheten.

Den norsk-svenske fjellkjeden har sine aner flere milliarder år tilbake, og den har blitt formet til sitt storslåtte uttrykk gjennom de siste 400 millioner år. Den er 1500 km lang, strekker seg fra Agder og Rogaland i sør til Finnmark i nord, og gjør en solid sveip innom Sverige på sin vei nordover. Fjellkjeden er likevel dominerende norsk. Det er her vi finner det største arealet og det største volumet, og det er også i Norge de høyeste toppene ligger. Hele 134 topper her i landet er høyere enn Kebnekaise (2108 m o.h.), svenskenes stolthet langt mot nord. Kartografi: NGU

Den norsk-svenske fjellkjeden har sine aner flere milliarder år tilbake, og den har blitt formet til sitt storslåtte uttrykk gjennom de siste 400 millioner år. Den er 1500 km lang, strekker seg fra Agder og Rogaland i sør til Finnmark i nord, og gjør en solid sveip innom Sverige på sin vei nordover. Fjellkjeden er likevel dominerende norsk. Det er her vi finner det største arealet og det største volumet, og det er også i Norge de høyeste toppene ligger. Hele 134 topper her i landet er høyere enn Kebnekaise (2108 m o.h.), svenskenes stolthet langt mot nord.
Kartografi: NGU

Juryen forbeholder seg retten til å annullere resultatet hvis det viser seg at det er tatt i bruk avstemningsmaskiner eller lignende for å manipulere sluttresultatet.

NGF har valgt å åpne Geologiens Dag 2013 i byen med de sju fjell – Bergen – med et arrangement på Fløyen. Her vil fjellkjedens geologi, kultur og betydning for turismen i Norge bli belyst med inviterte foredragsholdere, og ingen ringere enn ordføreren ønsker velkommen. Bergenserne bør benytte sjansen.

Etter seminaret blir det geotur fra Fløyen. Alle seminardeltakerne vil delta og bistå Øystein Jansen i guidingen. Alle bergensere er invitert til å lære litt geologi.

UT.no

30. august (15.00) –

12. september (09.00)

Alle de sju kandidatene er presentert på denne nettsiden.

Arrangementet på Fløyen

09.00

Trude Drevland, ordfører i Bergen, ønsker velkommen.
Tom Bugge, president i NGF, offentliggjør vinneren av navnekonkurransen (forslagsstilleren), og vinnerne av andre konkurranser fra Geologiens Dag
Morten Smelror, Direktør ved NGU: Geologiens Dag – dens plass i samfunnet
Henrik Svensen, forsker ved Universitetet i Oslo: Bakgrunnen for kåringen
Geir Hestmark, forsker ved Universitetet i Oslo: Geologene og fjellkjeden – i et historisk perspektiv
Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge: Fjellkjeden og betydningen for turisme i Norge
Øystein Jansen, Universitetet i Bergen: Om Bergens tilknytning til fjellene
Anne Marit Aamelfot Hjelle, assisterende generalsekretær i DNT: Norsk fjellkultur

10.30
Etter seminaret er det geotur fra Fløyen ned fjellsiden. Alle interesserte er velkomne. Turen tar ca. 1.5 time.

Godt besøkte Slogen (1564 m o.h.) i Sunnmørsalpene kan stå som et verdig eksempel på de mange fjellene som utgjør fjellkjeden. Moloen i forgrunnen er bygget av gneis. Den samme steinen dominerer i fjellene innenfor. Foto: Halfdan Carstens

Godt besøkte Slogen (1564 m o.h.) i Sunnmørsalpene kan stå som et verdig eksempel på de mange fjellene som utgjør fjellkjeden. Moloen i forgrunnen er bygget av gneis. Den samme steinen dominerer i fjellene innenfor.
Foto: Halfdan Carstens

X