Flyttblokkenes mysteriumKunstverket Rock On Top Of Another Rock av Fischli/Weiss ved Nasjonal turistveg Valdresflye framstår som svært monumental en kald vinterdag. Vegen over Valdresflye er stengt gjennom mye av vinteren, men holdes åpen fram mot juletider hvis værforholdene tillater det. ©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Flyttblokkenes mysterium

Det er desember. Geokalenderen 2018 viser et kunstverk i stein. Det kunne vært naturlig, men her er det mennesker som har lekt seg.

Da den dansk-norske geologen Jens Esmark i 1824, som den første i verden, utformet sin teori om Istiden, var flyttblokker et sentralt element i hans nyvunne forståelse.

Flyttblokker i alle størrelser hadde han titt og ofte sett på sine mange reiser rundt omkring i Sør-Norge, både i lavlandet og i høyfjellet. Disse to steinene ligger på Valdresflya øst for Jotunheimen, og de ser helt naturlige ut, men så viser det seg at de tilhører kunstverket Rock On Top Of Another Rock.

Kunstverket står på stedet som har fått navnet Steinplassen. Det er ikke langt herfra til vegens høyeste punkt: 1389 m o.h. Bilveien over flya er fra 1953. Veien åpnes etter vinterstengning den 1. april.

 

X