Fremskynder minnestedHøyblokken i Regjeringskvartalet fra Einar Gerhardsens plass Foto: Helge Høifødt via Wikimedia Commons

Fremskynder minnested

Kunst i Offentlige Rom (KORO) fremskynder arbeidet med minnesmerkene i Regjeringskvartalet.

KORO skal prioritere arbeidet med minnestedene i regjeringskvartalet i påvente av en avklaring om minnesmerket på Sørbråten. Det opplyser direktør Svein Bjørkås til koro.no
– Det vil være urimelig overfor de etterlatte og berørte at det blir ytterligere forsinkelser i arbeidet med å realisere det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. Derfor ber vi nå kunstneren Jonas Dahlberg om å gå videre med dette arbeidet med sikte på ferdigstillelse så raskt som mulig. Samtidig vil vi be ham fortsette utviklingen og forankringen av hovedkonseptet for det permanente minnestedet. Det skal om kort tid tas beslutninger om reguleringsplanen og arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet. Derfor er det nødvendig at planene for minnestedet konkretiseres, slik at det ikke kommer for seint inn i de øvrige planprosessene, sier Bjørkås videre.
Minnestedene på Sørbråten og i Regjeringskvarlatet skulle egentlig ha en direkte kobling, ved at steinmassene fra Sørbråten skulle brukes i minnesmerket i regjeringskvartalet. På grunn av endringer i planene må minnesmerkene få en mer indirekte kobling.

X