Geologisk kart på ny app

En ny app er nå tilgjengelig for å sjekke geologien på det stedet du befinner deg.

Med appen «Norges Geologi» kan du nå sjekke de geologiske gunnforholdene der du befinner deg i Norge. Appen benytter seg av geologiske kart som er fritt tilgjengelig fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Geolog Kjetil Indrevær, postdoktor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og forskningssenteret ARCEx, ønsket seg en app som viste de geologiske forholdene lokalt der han var, men det fantes ikke. Derfor laget han appen selv.
Les artikkelen om Kjetil og appen på geoforskning.no:
Norges geologi rett i lomma
Datagrunnlaget for appen er NGUs berggrunnskart i 1:250 000. Du finner den gratis på App Store, og siden lansering i mai har den blitt lastet ned 440 ganger.
– Appen passer utmerket for geologer, hobbygeologer, så vel som andre interesserte. For de som ikke har så mye erfaring med stein, men som er nysgjerrige på geologi kan det være spennende å lære seg mer om den geologiske historien om berggrunnen under seg gjennom appen, forklarer Indrevær til mn.uio.no.

For å kunne bruke appen er du avhengig av nettkontakt for å kople G

Du må ha en smarttelefon eller nettbrett av typen iPhone og iPad for å benytte deg av den nye appen. For å bruke den online er du også avhengig av nettkontakt for å kople GPS posisjon mot kartressursene.

Selve kartdataene lastes ned kontinuerlig alt etter som brukeren zoomer inn og ut eller er i bevegelse. Beveger du deg vil altså kartdataene oppdaters til den nye posisjonen.

– Men nettilgang kan det være smått med om du befinner deg på feks en fottur i den norske fjellheimen. Da er det greit å laste ned de geologiske kartene på forhånd, og bruke de underveis i appen uten netttilgang.

Les hele saken på UiOs nettsider

 

X