Geotur i morener og skyvedeker

Suksessturen fra 2014, et samarbeid mellom DNT og NGF, gjentas på sensommeren.
Vi møtes på Finse fredag 21. august. Her skal vi studere det gamle landskapet med skyvedekkene som skapte Hallingskarvet.
Første natt ligger vi på Finsehytta.
Dagen etter – lørdag – vil vi studere det unge landskapet, som årganger av morener under blåisen på Hardangerjøkulen, eskere og subglasial drenering, mens brekroppen knaker i sine ålende bevegelser.
Toget tar oss med til Hallingskeid der vi studerer gamle konglomerater i Buerdalen. De innerste fjordarmene i Sognefjorden og Hardangerfjorden ligger her så nær som en dagsmarsj. Du får lære om kulturhistorien fra dette gamle veikrysset mellom Sogn og Hardanger, Voss og Hallingdalen.
Andre natt ligger vi på Hallingskeid selvbetjenthytte.
Søndag 23. august går vi langs Rallarveien mot Myrdal, med mulighet for forlengelse til Flåm. Vi kommer nå inn i de frodige kambro-silurbergartene. Kontaktflatene mellom grunnfjell, kambro-silur og skyvedekker er meget synlige i landskapet.
Vi følger grensene hele dagen og utfordres til å lokalisere kontaktsonene som bukter seg, foldes og forkastes i landskapet. Bergensbanen går her gjennom sitt mest spektakulære og krevende landskap.
Fra Rallarveien ser vi monumenter av brohvelvinger og tuneller som ble skapt med håndmakt. Flåmsbanen blir også studert med sine snirkelganger ut og inn av den stupbratte dalsiden fra høyfjell til fjordbunn.
Returen kan foregå med tog mot øst/vest fra Myrdal, eller med buss fra Flåm.
Turen ledes av Haakon Fossen, professor i strukturgeologi ved UIB og Thorbjørn Kaland, breinstruktør og kvartærgeolog (med olje på fingrene).
Mer informasjon om turen finner du her:
https://www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter/vis/819351/

Skrevet av Thorbjørn Kaland

X