Geoturisme skaper utfordringer

Geoturisme skaper utfordringer

Etter en sommer med mye besøk er det tydelige spor etter geoturistene i Marmorslottet i Rana. Eksperter etterlyser nasjonalt regelverk.

Fylkesmannen vurderer nå å stenge tilgangen for å bevare området og geologiprofessor Stein-Erik Lauritzen har over lengre tid ytret bekymring om slitasje i grottene.
Marmorslottet i Rana er godt tilrettelagt for turister, med opparbeidede stier og trapper. Dette fører selvsagt til økt ferdsel – som gir mer slitasje i det allerede sårbare terrenget.
– Vi har inntil noen få år siden vurdert det som at det er noen store slitasjeproblemer i selve Marmorslottet, så det er noe vi må se på nå, sier seniorrådgiver Kjell Eivind Madsen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.
I Rana finnes det flere turistgrotter som er tilrettelagt for turisme, men i prinsippet er alle grotter tilgjengelig for folk flest. Stein-Erik Lauritzen frykter at slitasje fra ferdselen på sikt kan ødelegge både Marmorslottet og andre grotter.
– Jeg etterlyser et nasjonalt regelverk for hvordan grotter skal behandles og vernes både for Marmorslottet og de andre grottene i landet. Hvordan skal vi ivareta den unike informasjonen før den blir ødelagt? spør han.
GEOFUNN: Marmorslottet
Les hele saken på nrk.no

X