Gorsa i Kåfjorddalen

En av Norges dypeste canyons. Som en kniv skjærer canyonen seg ned i landskapet, der elvene har gravd seg gjennom svakheter i berggrunnen og etterlatt geologiske fotavtrykk. På et punkt kaster Guolasjohka seg ned i canyonen i et 140 meter høy fossefall.

Fenomen/Attraksjon

Canyon

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Troms, Kåfjord, Birtavarre – innerst i Kåfjorddalen

Adkomst

Avkjøring fra E6 og opp Kåfjorddalen langs fv. 333. Ved enden av fylkesvegen går det en sommeråpen grusvei till fjells. Etter å ha passert over Goikegorsa, en sidecanyon til Gorsa er det en gammel veg fra 100 år gammel gruvedrift som leder til fossen, ca 25 minutter gangtid. Gorsa kan også nås ved å gå gjennom Ankerlia og opp langs merket tursti som følger canyonen.

Lang begrunnelse

Canyonene i Kåfjorddalen er enestående i landsdels- og landsmålestokk. Canyonene ble dannet ved slutten av siste istid ved usedvanlig voldsom vannføring inder og ved siden av en isbre som strakte seg nedover dalen. Vannet bar med seg store mengder stein og sand med stor erroderende kraft. Den største canyonen er 3-4 km lang, inntil ca 600 meter dyp og konkurrerer med Jutulhogget om å være dens tørste og mest imponerende canyone i landet. Rustsoner er synlige i canyonveggene, som markerer jernsulfidholdige svakhetssoner, i tillegg er det spor av malakitt og azuritt som dannes ved utfelling fra karbonat- og kobberholdig vann. I området er det flere steder tydelige foldinger av grønn hornblendeskifer. Fossen Gorzi inne ved et trinn i canyonene Gorsa har et fall på nærmere 140 meter. Innenfor har elva flere steder dannet små og store jettegryter. På veggene ser man store flekker med malakitt og azuritt.
Berggrunnen i området er av tydelig lagdelt veksling av kvartsitter med varierende mengder grønne mineraler (hornblende, epidot, pyroksen), muskovittskifer; vesentlig grønn (gråforvitring), men delvis fargebåndet (hvit, grønn, gråfiolett); mørkegrønne amfibolitt-linser og – lag.

X