Grønligrotta og Setergrotta

To kalksteinsgrotter i Rana med kilometerlange ganger forteller om et geologisk fenomen som er både sjeldent og sårbart, men også om kjemisk oppløsning av en bergart som preger landskapet mange steder i Nordland.

Vår Geologiske Nasjonalarv

Grønligrotta er den eneste grotta i landet som er tilrettelagt for turister med blant annet innlagt lys over 400 m av grottas fire km med kartlagte passasjer. Den har vært kjent i mer enn 130 år, og har vært brukt som turistgrotte siden.
Setergrotta tilbyr også guiding, men denne turen må besøkes med utstyr som hodelykt og hjelm. Begge hulene besøkes med guider.
Nærhet til vei, tilrettelegging for turister, og en mulighet for styrt ferdsel er viktige poenger når en skal fremheve et så sårbart fenomen som karst er, i disse to grottene er det mulighet til nettopp det.
Professor Stein-Erik Lauritzen ved Universitetet i Bergen, og flere av hans studenter, har kartlagt og undersøkt denne grotta over mange år. Også utenlandske grotteforskere har gjort undersøkelser her.
De to grottene er egentlig en del av samme system, men det er ikke mulig å komme seg fra den ene grotta til den andre, men det er samme bekk som renner igjennom alle grottene, slik at de tilhører samme system. De har i dag en totalt kartlagt ganglengde på 8,7 kilometer.
I speleologisk (grotteforskning) sammenheng er disse to grottene «klassiske» i den forstand at de ble tidlig studert av geologer og dannet grunnlaget for teorier for hvordan alle kalksteinsgrottene i Norge er dannet. Grottene er også typiske for den typen grotter som er dannet ved iskontakt (enten dypt under, eller i kanten av innlandsisen under siste og tidligere istider). Her kan en, med faglig veiledning, kunne observere alle de formelementer som er typiske for grotter i regionen og få et innblikk i dannelseprosessene. Grottesystemet har derfor både turistmessig og undervisningsmessig verdi.

Fenomen/Attraksjon

Kalksteinsgrotte

Stedsangivelse, Kommune(r), fylke

Røvassdalen, Rana, Nordland

Adkomst/turbeskrivelse

Med utgangspunkt i Mo i Rana kjører du ca. ti km kjøring nordover langs E6, ta av ved Røssvoll, passer flyplassen og fortsett videre innover dalen nye ti km. Veien er godt skiltet, og ved grottene er det kafé, kiosk og billettsalg.
711x1019_ID117_2

Newer Post
X