HoggetRester av gatesteinsprodusksjon Hogget på Kirkøy Foto: Håvard Gautneb

Hogget

Ukens geofunn er Hogget i Østfold som er et natursteinsbrudd der det har blitt tatt ut gatestein fra 1873 og fram til 1980.

X