HoggetRester av gatesteinsprodusksjon Hogget på Kirkøy Foto: Håvard Gautneb

Hogget

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

X