Infosenter åpnet på museumFoto: Norsk fjellsprengningsmuseum

Infosenter åpnet på museum

Norsk fjellsprengningsmuseum åpnet nylig et nytt informasjonssenter. Nå starter høysesongen og museet forventer mye besøk fremover.

Utvidelsen av fjellsprengningsmuseet med det nye informasjonssenteret består av en brakkerigg som ble gitt som gave fra Statens vegvesen, og som ble montert, ombygd og satt i stand av LNS. Sluttføringen ble gjennomført med et velkomment bidrag fra NFF. Senteret skal blant annet inneholde informasjon og gjenstander med historisk sus samt vise hvordan livet på en brakkerigg på et anlegg har vært.
Åpningen ble behørig markert i forbindelse med Foreningen for Norsk fjellsprengningsmuseums årsmøte, hvor styreleder Erik Frogner sto for den høytidelige åpningen. Nå gjenstår kun å etablere en permanent utstilling i lokalene før publikum slipper til.
Om museet og åpningstider
Les saken på bygg.no

X