Jomfruland

Jomfruland er en del av Raet, en stor endemorenen fra siste istid. Ra-morenen finnes langs hele den norske kysten, og Jomfruland blir på den måten en del av det eneste naturmonumentet som forener hele landet.

Vår Geologiske Nasjonalarv

På Jomfrulands rullesteinsstrender finner vi representanter fra store deler av Østlandets geologi, bergarter som hver for seg kan fortelle om geologisk historie, prosesser og verdi som ressurs. Den geologiske historien om hvordan disse steinene er havnet her er spennende og knytter bånd mellom istider og nåtidens bruk av øya.
Gjennom Jomfrulands faste fjell har grunnfjellet sin stemme, vakkert formet av is og vann under istidene. Og på Jomfrulands innside kan mennesker nyte godt av sandstrender, en viktig geologisk dannelse, vandre i skoger som vokser på gunstig jordsmonn, og drive jorda slik det er gjort gjennom generasjoner. Kuer går fritt og opprettholder kulturlandskapet, fugler lander her på sin vei nordover og sørover, og er med på å gi oss økt kunnskap om naturen.

Fenomen/Attraksjon

Endemorene fra slutten av siste istid.

Stedsangivelse, Kommune(r), fylke

Ytterst i skjærgården, Kragerø kommune, Telemark.

Adkomst/turbeskrivelse

Ferje fra Kragerø, taxibåt fra Valle eller Kragerø, eller egen båt. Jomfruland er flere kilometer lang og egner seg ypperlig for fot- eller sykkelturer. På innsiden er det flere badeplasser.

Pedagogisk verdi

På Jomfruland ligger det en mengde stein som ”ikke hører hjemme her”. De er blitt revet løs lengre inn i landet og blitt fraktet med isen hit ut. Gjennom et besøk til Jomfruland får vi derfor innsikt i hvordan isen har fraktet med seg små og store steiner fra store deler av Østlandet. Vi lærer også hvordan en morene ser ut når silt og sand og små steiner er vasket ut gjennom tusener av år med bølgevasking.

X